22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Αυτοκίνητα Τεχνικός έλεγχος οχημάτων
Αυτοκίνητα
01Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατηγού αυτοκινήτου ή επιβατικής μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
02Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
03Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
04Εκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης.
05Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
06Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή ρυμουλκούμενων λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους
07Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
08Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής κινητήρα
09Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας φθοράς ή κλοπής
10Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς
11Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
12Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
13Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Αδεια ρυμούλκισης (μπαγκαζιέρα τρέϊλερ). Αδεια ρυμούλκισης τροχόσπιτου
14Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης
15Αλλαγή χρώματος φορτηγού αυτοκινήτου
16Αδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
17Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου δημοσίας χρήσης (Λ.Δ.Χ.) και επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματος
18Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημοσίας χρήσης
19Αδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλο
20Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.) και φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (
21Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος λόγω μεταβίβασης
22Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος
23Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλ/μα σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
24Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα για γεωργικές κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές μελισσοκομικές κ.λ.π. ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)
25Τεχνικός έλεγχος οχημάτων
26Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα (επαγγελματικό)
27Τηλέφωνα Δημοσίων ΚΤΕΟ
28Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ/μα επαγγελματικού ή αγροτικού για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (περιλαμβάνονται γεωργικές κτηνοτροφικές κ.λ
29Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων
30Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση υπεξαίρεσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων
ATH.ENA CARD
image

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων


            

  >   Αρμόδια Υπηρεσία
  >   Γενικά
  >   Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου
  >   Διαδικασία
  >   Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)
  >   Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις:
  >   Κόστος Ελέγχου
  >   Κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος που πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας
  >   Δικαιολογητικά
  >   Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο
  >   Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων Ν. Αττικής για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ
  >  Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής
  >  Πρόσκληση οχημάτων της ΠΕ Νήσων Αττικής
  >   Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν

 
 
Αρμόδια Υπηρεσία
●Ο Τεχνικός έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη Χώρα μας διενεργείται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων).
●Τα Δημόσια ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχημάτων.
●Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν διενεργούν τεχνικό έλεγχο στα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των τρεισήμισι (3,5 τόνων) και τα λεωφορεία.
●Τηλεφωνικός Κατάλογος των Δημόσιων ΚΤΕΟ στον ΠΙΝΑΚΑ 3
.
 
Γενικά
1. Tα αυτοκίνητα προσκομίζονται για έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της αρμόδιας Yπηρεσίας K.T.E.O. ή της Δ/νσης Ο.Α.Π. για το N. Aττικής ή σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ’’δειας Kυκλοφορίας για καινούργια οχήματα ή σύμφωνα με την ημερομηνία επομένου ελέγχου που αναγράφεται στο Δ.T.E.
2. Η προσκόμιση του οχήματος στο ΚΤΕΟ γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο.
3. Ο κάτοχος του οχήματος πριν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να έχει εντοπίσει την θέση όπου είναι αποτυπωμένοι επάνω στο όχημα ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους αναγραφόμενους στην άδεια κυκλοφορίας. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε ο κάτοχος πρέπει πριν τη διενέργεια του ελέγχου στο ΚΤΕΟ, να αποτανθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τακτοποίηση του θέματος. Ειδικά για την περίπτωση του αριθμού κινητήρα δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα η αντικατάστασή του με άλλον ίδιου τύπου. Σ΄αυτή την περίπτωση ο τύπος του κινητήρα παραμένει ίδιος και διαφέρει μόνο ο αριθμός σειράς παραγωγής του.
4. Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.
5. Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγή στα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2) πρέπει ο κάτοχός του πριν από τον τεχνικό έλεγχο (από το ΚΤΕΟ) να την νομιμοποιήσει με ενέργειές του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε το όχημα επαναπροσκομίζεται στο K.T.E.O. για επανέλεγχο εντός 20 ημερών και αφού ο κάτοχος του θα έχει επιδιορθώσει όλες τις σημειωθείσες ελλείψεις.
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν επικίνδυνες ελλείψεις, αφαιρούνται η ’’δεια Kυκλοφορίας και οι Κρατικές Πινακίδες και το όχημα επιτρέπεται να μεταφερθεί μέχρι το συνεργείο επισκευών ή σε κάποιο χώρο για στάθμευση. O κάτοχος θα πρέπει με δική του ευθύνη να μεταφέρει το όχημα για επισκευή με ασφαλή για την οδική κυκλοφορία τρόπο. Tο αυτοκίνητο επαναπροσκομίζεται για έλεγχο μετά την επισκευή του και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, επιστρέφονται η ’’δεια και οι Πινακίδες Kυκλοφορίας του.
8. Μετά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του:
-- Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και
-- Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) εφόσον ο κάτοχος του οχήματος στερείται τέτοιας κάρτας.
.
 
Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου
1. Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε.
Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου ).
2. Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).
.
 
Διαδικασία
1. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί Κ.Τ.Ε.Ο.
2. Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προβλέπονται αυστηρές ποινές.
3. Μέχρι είκοσι ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου του οχήματος του ο πολίτης τηλεφωνεί στο Κ.Τ.Ε.Ο. (στο τηλ. κέντρο 1525 για τα Δημόσια ΚΤΕΟ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) όπου κλείνει ραντεβού για έλεγχο.
4. Την καθορισμένη ημέρα και ώρα προσέρχεται με το όχημα στο Κ.Τ.Ε.Ο. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1).
5. Μόνο για τα Δημόσια ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο επόμενος έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού στο ίδιο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
● Όταν το όχημα είναι εμπρόθεσμο δηλαδή για το χρονικό διάστημα τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.
● Όταν το όχημα είναι εκπρόθεσμο μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Όταν όμως το όχημα είναι εκπρόθεσμο πέραν των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών απαιτείται προηγουμένως ραντεβού στο τηλ. κέντρο 1525.
 
Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)
Την ίδια ημέρα.
 
Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις:
1. Ένα (1) έτος για λεωφορεία, επιβατηγά Δ.Χ., ασθενοφόρα και φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3,5 τόνων.
2. Δύο (2) έτη για επιβατηγά Ι.Χ. και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
 Για τα τέλη διενέργειας των τεχνικών ελέγχων οι κάτοχοι των οχημάτων μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΤΕΟ της προτίμησής τους.
    
                                                             

                                                                                             Αθήνα           10  / 12  / 2013


 
Κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος που πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας
.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Επιβατηγά Ι.Χ. &
Φορτηγά Ι.Χ. <= 3,5Τ
Φορτ. Ι.Χ. > 3,5Τ Επιβατηγά Δ.Χ. &
Λεωφορεία Δ.Χ.
Λεωφορεία I.Χ.
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Διαστάσεις αμάξης
Αριθμός θέσεων
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Αριθμός θέσεων
Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Αριθμός θέσεων
 
Δικαιολογητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ Κ.Τ.Ε.Ο.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
    ΕΙΧ ΕΔΧ ΦΙΧ
<=
3,5 Τα
ΦΙΧ
>
3,5 Τ
ΦΔΧ
<=
3,5 Τ
ΦΔΧ
>
3,5 Τ
ΛΙΧ ΛΔΧ ΑΝΑΡΙΘΜΑ
ΜΕΤΑΧΕΙ-
ΡΙΣΜΕΝΑ
  ’Αδεια Κυκλοφορίας # # # # # # # # Πιστ/τικό
Τελωνείου ή
Πιστ/τικό
Ταξινόμησης
ή Ξένη ’Αδεια
Κυκλοφορίας
ή Πιστ/τικό
Ο.Δ.Δ.Υ.
*
ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  Αστυνομική Ταυτότητα # # # # # # # # #
  Δ.Τ.Ε. από
προηγούμενο έλεγχο
εάν υπήρξε
# # # # # # # # Πιστ/τικό
Καυσαερίων
για όλα τα
οχήματα
εκτός των
Ε.Ι.Χ.
Βενζινοκί-
νητων
οχημάτων
από χώρες
της ΕΟΚ
  Πιστοποιητικό Τ.Σ.Α.   #     # #   #  
  Βεβαίωση
Περιορισμού
Ταχύτητας
      #
Φορτ
>12Τ
  #
Φορτ
>12Τ
#
Λεωφ
>10Τ
#
Λεωφ
>10Τ
 
  Κάρτα Ελέγχου
Καυσαερίων
# # # # # # # #  
                       
 
Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΕΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΕΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ FAX

e-mail

Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου)

26410-24901/22702

26410-28864

 

Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολογγίου)

26310-51646/-8

26310-51645

nomait1@otenet.gr

Αργολίδας (Ναύπλιο)

2752 362433/ 35/ 56

2752 021316

 

Αρκαδίας (Νεστάνη)

2710-561260/561334

2710-561422

 

Άρτας

26810-79965/79727

26810-79500

kteoartas@art.fothnet.gr

Αχαϊας (Πάτρα)

2610-432430 /432203 /432225

2610-432/ 613

dbkteo@nathgr

Βοιωτίας (Αλίαρτος)

22680-23323/23339

   

Γρεβενών

2462-352325
2462-352320
2462-352302
2462-352323

24620-22960

kteo@grevenanet.gr

Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης (Δράμα)

25210-55568

25210-55566

kteodram@otenet.gr

Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης (Καβάλας)

2513510400, 2513510404

2510-326678

kteo.kavalas@1179.syzefxis.gov.gr

Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης (Ξάνθης)

25410-71222/3

25410-71221

 

Δωδεκανήσου (Ρόδου)

22410-65385/68621

22410-69544

 

Ευβοίας (Ν. Αρτάκη)

22210-43973

22210-43743

 

Ευρυτανίας

22370-80266/80267

22370-80268

 

Ζακύνθου (Λαγανάς)

26950 42850,
26950 2367726950-45668

kteozak@otenet.gr

Ηλείας (Πύργος)

26210-29911/2

26210-29913

κteohlia@otenet.gr

Ημαθίας (Μακροχώρι)

23310-42420/42421

23310-42420, 23310-42421

 

Ηρακλείου (Ελιά Γουβών)

2810-380352/ -5

2810-380257

kteohra@otenet.gr

Θεσπρωτίας

26650-92086

26650-92328

 

Θεσσαλονίκης (Α’ ΚΤΕΟ)

2310-763339/ 755239/ 751881/ 789380

2310-751887

dakteo@nath.gr

Θεσσαλονίκης (Β’ ΚΤΕΟ)

2310-752313/752387

2310-752540

dbkteo@nathgr

Ιωαννίνων

26510-92586/7

26510-92296

 

Καρδίτσας (Σοφάδες)

24430-24300/2

24430-24301

uteokar@otenet.gr

Καστοριάς

24670-72140/74670

24670-72139

 

Κερκύρας

26610-52000/-2

26610-52000

 

Κεφαλλονιάς (Ληξούρι)

26710-94266,7

26710-94249

tm_kteo.kef@pin.gov.gr

Κιλκίς

23410-22000

23410-22010

 

Κορινθίας (Λεχαιό)

27410-89085/-7

27410-89087

kteokor@internet.gr

Κοζάνης

2461036262
2461031690
2461026196

24610-36262

t.kteo@kozani.pdm.gov.gr

Λακωνίας

27350-71055

27350-71155

 

Λάρισας

2410-851152/-4/8517000

2410-851151

 

Λασιθίου (’γ. Νικόλαος)

28420-94551/94622

28420-94651

kteonal@agn.forthnet.gr

Λέσβου (Μυτιλήνη)

22513-54100,
22513-54101

22513-54110

 
kteolesvou@pvaigaiou.gov.gr

Λευκάδας

26450-21744

26450-21745

 

Μαγνησίας

24213-54817 / 24213-54804 / 24213-54820

24210- 95395

 

Μεσσηνίας (Καλαμάτας)

27220-24951

27220-24952

 

Μεσσηνίας (Μεσσήνη)

27220- 26190

27220- 24952

 

Πέλλας (Λιπαρό)

23810-61359

23810-61177

sig-gian@otenet.gr

Πιερίας (Κορινός)

23510-41777/42363/42326

23510-41180

 

Πρέβεζας

26820-28028

26820-24964

 

Ρεθύμνου

28310-41142/3

28310-41144

 

Ροδόπης-Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

25510-33272

25510-33127

 

Ροδόπης-Έβρου (Κομοτηνή)

25310-23455

23510-24912

 

Ροδόπης-Έβρου (Ορεστιάδα)

25520-93040

25520-93050

kteo.orestiadas@pamth.gov.gr

Σάμου (Ηραίον) 2273-3-52210 2273-0-91410 kteo@samos.gr

Σερρών

23213-55700/-1

23213-55705

kteo@serres.pkm.gov.gr

Τρικάλων

24310-35851/-3

24310-79319

 

Φθιώτιδας (Λαμία)

22310- 81032/-4

22310- 81405

 

Φλώρινας

23850- 46089

23850- 46056

 

Φωκίδας

2265352700, 705, 707, 708/

2265352716

t.kteo@fokida.gr

Χαλκιδικής (Πολύγυρος)

23710-23402/ εσωτ. 209

23710-23357

kteo@halkidiki.gov.gr

Χανίων (Ταυρωνίτης)

28420-24001/2

28420-23666

kteohan@otenet.gr

Χίου

22713-52903, 22713-52902

22713-52904

 
       

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΤΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

FAX/mail

       

ΚΤΕΟ Χολαργού

210-6533482 /-486

210-6540202

210-6532038, akteo1@patt.gov.gr

ΚΤΕΟ Ελληνικού

210-9936755 /- 758, 210 9969440

210-9936902

210-9969441, kteob@patt.gov.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

     

ΚΤΕΟ Αναβύσσου

22993-21200/ 21201/21217, 22910-38437

 

kteo.anavisou@0291.syzefxis.gov.gr, kteo.anvisou@patt.gov.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   

210-5549542

ΚΤΕΟ Μάνδρας

210-5549773 /-775

210-5549776, 210-5549542

mankteo@otenet.gr

ΚΤΕΟ Μεγάρων

22960-83125/ 126/ 127

22960-83129

22960-83128/ kteomeg@patt.gov.gr

       

Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν

 1. Αγρινίου
 2. Αλεξανδρούπολης Έβρου
 3. Αχαϊας
 4. Βοιωτίας
 5. Γρεβενών
 6. Δράμας 
 7. Ρόδου Δωδεκανήσου
 8. Ευρυτανίας
 9. Ηλείας
 10. Θεσπρωτίας
 11. Ιωαννίνων
 12. Καβάλας
 13. Κέρκυρας
 14. Κοζάνης
 15. Λάρισας
 16. Λευκάδας
 17. Μαγνησίας
 18. Μεσολογγίου
 19. Μεσσηνίας
 20. Ορεστιάδας Έβρου
 21. Πρέβεζας
 22. Ροδόπης
 23. Σάμου
 24. Σερρών
 25. Τρικάλων
 26. Φλώρινας (αναστολή επ αόριστο της λειτουργίας)
 27. Φωκίδας
 28. Χίου
 29. Χολαργού
 30. Αρτας (προσωρινή διακοπή από την 20η Φεβρουαρίου 2015 λόγω έλλειψης προσωπικού)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων