15/01/2018 Ημερίδα με θέμα: «Εισαγωγή της Θεματικής Ενότητας: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στα Δημοτικά σχολεία της Χώρας» και παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «E drive Academy»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Γεν. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ATH.ENA CARD
image

Γεν. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Στρατηγικοί Στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η παροχή και βελτίωση αξιόπιστων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, εντός του σύγχρονου ψηφιακού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, προς όφελος των πολιτών και ιδίως:
 
α. Η χάραξη πολιτικής ανάπτυξης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και ανάπτυξης τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γ. Η ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών έργων και δικτυακών υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δ. Η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, της ανάπτυξης σύγχρονων ασύρματων, κινητών, δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής.
ε. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
στ. Η χάραξη και ανάπτυξη πολιτικής ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ταχυδρομικών υπηρεσιών
ζ. Η εκπροσώπηση της χώρας ως Διοικητικής Αρχής (Administration) σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και στις διακρατικές σχέσεις.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας