31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Τυποποίηση και Πιστοποίηση Χρήσιμες Συνδέσεις για την Πιστοποίηση
ATH.ENA CARD
image

Χρήσιμες Συνδέσεις για την Πιστοποίηση


Χρήσιμες συνδέσεις (links) για την πιστοποίηση, διακίνηση και χρήση εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
 
Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες, θα του ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να επισκεφτεί και τους ακόλουθους ιστοχώρους:
 
·         Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων:
 
·         Ιστοχώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδηγία RTTE:
 
·         Για τους Ευρωπαϊκούς αναγνωρισμένους οργανισμούς (Notified Bodies):
 
·         Για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης:
 
·         TELETERM – Ελληνική βάση τηλεπικοινωνιακών όρων: 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας