06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Τυποποίηση και Πιστοποίηση Χρήσιμες συνδέσεις για την Τυποποίηση
image

Χρήσιμες συνδέσεις για την Τυποποίηση


 
Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα τυποποίησης εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα του ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να επισκεφτεί και τους ακόλουθους ιστοχώρους:
 
 
·         Ιστοχώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τυποποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού:
 
·         Ιστοχώρος της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (Ιnternational Electrotechnical Commission - IEC) για τον τομέα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας:
 
·         Ιστοχώρος της ΕυρωπαΪκής Επιτροπής Τυποποίησης (European Committee for Standardization - CEN)
 
·         Ιστοχώρος της ΕυρωπαΪκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC)
 
·         Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute –ETSΙ)
 
·         Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
 
·         Ιστοχώρος του Αναγνωρισμένου Ελληνικού Οργανισμού «ΕΜC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
 
·         TELETERM – Ελληνική βάση τηλεπικοινωνιακών όρων 
 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας