Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Τυποποίηση και Πιστοποίηση Εναρμονισμένα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα
ATH.ENA CARD
image

Εναρμονισμένα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα


    Εναρμονισμένα Πρότυπα (Harmonised standards)
 
«Εναρμονισμένα πρότυπα» είναι τα πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από επίσημους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (π.χ. ETSI) και τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων κατά τον σχεδιασμό-κατασκευή μιας συσκευής αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης ως προς τις αντίστοιχες ουσιώδεις-βασικές απαιτήσεις (essential requirements).
 
 
·         Όποιος ενδιαφέρεται να δει τον  Κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, να πατήσει ως εξής:
·         Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα ραδιοξοπλισμού και τηέπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (RTTE) μπορεί να επισκεφτεί τον ιστοχώρο:
 
Δείτε επίσης εδώ την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 201/01 σχετικά με την δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας RTTE 1999/5/ΕΚ
 
Για πρότυπα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ επικοινωνήστε με τον ΕΛΟΤ:
Ταχ. Διεύθυνση: Αχαρνών 313, ΤΚ 11145, Αθήνα
Τηλ. 210 2120100 , 210 2120433
Φαξ: 210 2283034
Ιστοχώρος : www.elot.gr
Ε-mail: info@elot.gr


Συνημμένα Αρχεία
pdf document ETSI standards_Αγγλικά
pdf document ETSI standards_Ελληνικά
pdf document Ανακοίνωση 2006/C 201/01
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας