07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προεδρικό Διάταγμα 44/2002
ATH.ENA CARD
image

Προεδρικό Διάταγμα 44/2002


Με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα προσαρμόστηκε  η Ελληνική νομοθεσία  προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 «Σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό για την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών».
 
Για να δείτε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης του Προεδρικού Διατάγματος παρακαλούμε πιέστε εδώ: ΠΔ44/2002
 
Στόχος των ρυθμίσεων που διαλαμβάνονται στην Οδηγία 99/5/ΕΚ (Directive RTTE) είναι η θέσπιση κοινών κανόνων για τη δημιουργία μιας ανοικτής ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο.
 
Στο Προεδρικό Διάταγμα 44/2002 μεταξύ των άλλων καθορίζονται :
·         οι βασικές (ουσιώδεις) απαιτήσεις που ισχύουν για όλες τις τηλεπικοινωνιακές συσκευές και που αφορούν απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη ή τρίτου προσώπου.
·         Το πλαίσιο ευθύνης των κατασκευαστών και των εισαγωγέων στην κοινότητα του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, ώστε να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά το φάσμα που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες ή δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες και να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.
·         Ο τρόπος πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο των προδιαγραφών των διεπαφών, δηλαδή των σημείων σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
·         Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, διακίνησης και θέσης σε λειτουργία των συσκευών.
·         Οι διαδικασίες αναγνώρισης των Κοινοποιημένων (Διακοινωμένων) οργανισμών.
·         Οι μεταβατικές διατάξεις.
·         Το σύστημα ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων κλπ
 
 Όποιος ενδιαφέρεται για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΔ.44/2002 μπορεί να επισκεφτεί τον ιστοχώρο:
http://www.eett.gr  επιλέγοντας: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ >ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 
Όποιος ενδιαφέρεται για τα κείμενα της Οδηγίας 99/5/EK (Directive RTTE) σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. μπορεί να επισκεφτεί τον ιστοχώρο:
 
Για περισσότερες πληροφορίες,  απευθυνθείτε με e-mail: info@eett.gr
 
 
 


Συνημμένα Αρχεία
pdf document ΠΔ 44/2002
pdf documentΕναρμονισμένα πρότυπα Π.Δ. 44/2002
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας