22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Νομοθεσία
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία


                                    Ισχύουσα νομοθεσία για τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
1
Ν. 2963/2001
2 Νόμος 3446 (άρθρο 18:Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων) ΦΕΚ Α49/10-3-2006)
3 Νόμος 3534 (άρθρο 16:Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων και ιδωτικών ΚΤΕΟ) ΦΕΚ Α40/23-2-2007
4 Νόμος 3710 (άρθρο 11: Ιδωτικά ΚΤΕΟ)
5 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ
6
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30861/3651/2007 υπουργικής απόφασης "Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)" ΦΕΚ Β1511/31-7-2008
ΥΑ 43221/6038
7
Καθορισμός  παραβόλου για  την  έκδοση  άδειας  ίδρυσης ιδιωτικού  Κέντρου  Τεχνικού  Ελέγχου  Οχημάτων 
8
ΚΥΑ περί αντιτίμου για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων
9
Προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης
10
Προδιαγραφές αυτομάτων γραμμών ελέγχου
 
11
Πιστοποίηση προσωπικού ΙΚΤΕΟ
12
«Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ».
Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 51835/6654/2002.
13
Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων 42558/5591/2002 «πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικών ΚΤΕΟ » και Φ2/75443/3519/99 «καθορισμός προσόντων που συμμετέχουν στο έργο του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων»
14
Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων
44800/123/85 «Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως ισχύει και 71703/8028/03 « Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.»
15
Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων
44800/123/85 «Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως ισχύει και 71703/8028/03 « Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» , όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 12078/1343/2004
16 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 71703/8028/2003) Υπουργικής Απόφασης « Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.»
17
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 71703/8028/2003  ΥΑ «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.»
18 Τροποποίηση των Υ.Α. 44800/123/1985 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» και 71703/8028/03 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ» ΦΕΚ Β1099/21-7-2010
Υ.Α. 33586/4277/10
 
19 Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τα ΙΚΤΕΟ

ΦΕΚ 800/3-7-2006
Υ.Α. 34984/3976

20
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων
21
Μέτρα για την προστασία της αντικειμενικότητας και της υψηλής ποιότητας του τεχνικού ελέγχου που διενεργείται από φορείς ιδιωτικής φύσης που ασκούν συγχρόνως και δραστηριότητες επισκευής οχημάτων
22
Ισχύουσα νομοθεσία για τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
23
Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΙΚΤΕΟΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentΦΕΚ Α216/23-10-2008
pdf documentΦΕΚ Β1511/31-7-2008 ΥΑ 43221/6038
pdf documentΠαράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΙΚΤΕΟ (1)
pdf documentΠαράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΙΚΤΕΟ (2)
pdf documentΦΕΚ Β1099/21-7-2010
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων