Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη
01Το Υπουργείο
02Μεταφορές
03Γραφείο Τύπου
04Προμήθειες - Διαγωνισμοί
05Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων
06Οδηγός του Πολίτη
06.01Αυτοκίνητα
06.02Άδειες Οδηγών
06.03Εκπαιδευτές - Σχολές Οδηγών
06.04Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων
06.05Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
06.06Φορείς Εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου
06.07Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ
06.08Οδογράμματα
06.09Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές
06.10Προστασία Πολιτών-Καταναλωτών
06.11Τοπική Αρμοδιότητα Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομού Αττικής
06.12Επίλογος
06.13Έντυπα για τις Διαδικασίες του Οδηγού του Πολίτη
06.14Έκδοση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
06.15Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών
07Για το προσωπικό του ΥΜΕ
08ΥΜΕ Photo Gallery
09Όροι Χρήσης
10RAPEX - Μη ασφαλή προϊόντα
11Υποδομές
12Θέσεις εργασίας σε Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισμούς
13Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
14Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
15Ημερίδες - Εκδηλώσεις
16Στατιστικός Επικεφαλής
ATH.ENA CARD
image

Οδηγός του Πολίτηimage

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας