22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Οργάνωση Υπηρεσιών Γενική Γραμματεία Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ATH.ENA CARD
image

Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων


1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων είναι:
α. Η προαγωγή της οδικής ασφάλειας μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης δράσης δημόσιων πολιτικών για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών απαιτήσεων των οχημάτων και την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος τεχνικού ελέγχου.
β. Ο σχεδιασμός πολιτικών για την προώθηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.
γ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένης δράσης δημόσιας πολιτικής για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.
δ. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών μέσω της επιτήρησης της αγοράς οχημάτων και του ελέγχου των εμπλεκομένων με σκοπό την προστασία του πολίτη και των επιχειρήσεων.
ε. Η τήρηση των σχετικών μητρώων δια των αρμόδιων τμημάτων.
στ. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
ζ. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34).
β. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35).
γ. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36).

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων