22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Οργάνωση Υπηρεσιών Γενική Γραμματεία Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας
ATH.ENA CARD
image

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας


1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας είναι:
α. Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών στην ελληνική επικράτεια μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας και καινοτομίας.
β. Η βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των μεταφορικών μέσων της χώρας τόσο γεωγραφικά, με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, όσο και μεταξύ των μεταφορικών μέσων, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις πολυτροπικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.
γ. Η διαμόρφωση της στρατηγικής για την ασφαλή κυκλοφορία του συνόλου των χρηστών της οδού, με στόχο τη μείωση των οδικών ατυχημάτων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, μέσα από συντονισμένες δράσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
δ. Ο συντονισμός δράσεων οδικής ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας.
ε. Η βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων για τις μεταφορές της χώρας και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, μέσα από την ενίσχυση της συνεκτικότητας, της σαφήνειας και της νομοτεχνικής επεξεργασίας των κανόνων δικαίου, σύμφωνα με τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης.
στ. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
αα. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29).
β. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30).

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων