22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Οργάνωση Υπηρεσιών Γενική Γραμματεία Υποδομών Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης
ATH.ENA CARD
image

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης


1. Αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Στήριξης είναι η παροχή νομικής στήριξης στις υποκείμενες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και ΕΥΔΕ κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και για τη διαχείριση διαφορών που αναφύονται σε όλα τα στάδια των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και η επεξεργασία θέσεων, απόψεων και προτάσεων επί ειδικών νομικών θεμάτων, έπειτα από αίτημα των ανωτέρω οργανικών
μονάδων.
2. Για την υποβοήθηση του ανωτέρω έργου δύναται να κατανέμονται κατά λόγο αρμοδιότητας υπάλληλοι του Τμήματος ανά Γενική Διεύθυνση, κατόπιν σχετικής πρότασης του καθ’ ύλην αρμόδιου Γενικού Διευθυντή.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων