15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Οργάνωση Υπηρεσιών Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ATH.ENA CARD
image

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων


1. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων αντιστοιχεί σε οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων είναι:
α. Η ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και των εν γένει δικτύων του Υπουργείου.
β. Η μέριμνα για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, συντήρηση, υποστήριξη και διαθεσιμότητα των Η/Υ, των περιφερειακών και των αναλώσιμων αυτών καθώς και των λοιπών μηχανών γραφείου που εντάσσονται στα συστήματα πληροφορικής, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργίας τους.
γ. Η μέριμνα για την εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη και διαθεσιμότητα των ενεργών στοιχείων των δικτύων δεδομένων και της διάθεσης δικτυακής υποδομής.
δ. Η μέριμνα, για την κατά περίπτωση ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη και διαθεσιμότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών λογισμικού.
ε. Ο συντονισμός δράσεων για την συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών του Υπουργείου.
στ. Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
ζ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και τη διάθεση εκπαιδευτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής.
η. Η μέριμνα για την εισήγηση και σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για το υλικό και το λογισμικό των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και η διαβίβαση αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύνταξη συμβάσεων.
θ. Η μέριμνα για την ασφάλεια, την ολοκλήρωση, την ομοιομορφία και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής.
ι. Η υποστήριξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και η προσαρμογή τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
ια. Η αξιοποίηση των κρατικών δεδομένων του Υπουργείου με τη μετάβαση από ένα σύστημα ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας.
ιβ. Η συμμόρφωση των δράσεων της σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας του Υπουργείου.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων