31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Στατιστικός Επικεφαλής Κανονιστικό Πλαίσιο
ATH.ENA CARD
image

Κανονιστικό Πλαίσιο


Ο Στατιστικός Επικεφαλής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε με τη με ΑΠ: ΕΜΠ 15/25-11-2015 Απόφαση Υπουργού.
 
Κατόπιν διαβουλεύσεων και επειδή παράγονται πολλά στατιστικά στοιχεία από τους εποπτευόμενους φορείς και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας στατιστικών εκπροσώπων με τη ε ΑΠ: Σ.Ε./οικ./49/15-2-2016 Απόφαση Υπουργού, όπως ισχύει, με σκοπό το συντονισμό του Υπουργείου στα θέματα των στατιστικών προϊόντων.
 
Ακολούθησε η Συγκρότηση της ανωτέρω ομάδας με τη με ΑΠ: Σ.Ε./οικ./53/4-4-2017 Απόφαση Υπουργού. 


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΟνομαστική
pdf documentΤροποποιητική
pdf documentΣύσταση Στατιστικής Ομάδας
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας