15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Στρατηγική Μεταφορών Τμημα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Τμημα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών


1. Η διαμόρφωση προτάσεων αναπτυξιακής εθνικής στρατηγικής στον τομέα των μεταφορών
2. Η τεκμηρίωση, παρακολούθηση και εφαρμογή πολιτικής Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και ο συντονισμός της έγκαιρης και ορθής διαχείρισης των σχετικών βάσεων δεδομένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
3. Η επεξεργασία, ανάπτυξη και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής και αρχιτεκτονικής ευφυών συστημάτων μεταφορών ITS καθώς και η αξιολόγηση, προώθηση και εφαρμογή των σχετικών με αυτά δράσεων
4. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αειφορικών και καινοτόμων συστημάτων μεταφορών μέσω και της προώθησης και διαχείρισης ερευνητικών και διαρθρωτικών προγραμμάτων και μελετών στον τομέα μεταφορών
5. Η παρακολούθηση και συνεχής ενημέρωση επί των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στους ανωτέρω τομείς, σε τεχνολογικό και θεσμικό επίπεδο και η ενεργός συμμετοχή στις σχετικές δράσεις
6. Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση προγραμμάτων εδαφικής−διακρατικής συνεργασίας
7. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός  μεταφορών (σιδηρόδρομοι, αστικές συγκοινωνίες, αεροδρόμια)
8. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ευκαιριών για την εξυπηρέτηση της πολιτικής μεταφορών και όπου απαιτείται και σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Department of Transport Design & Development

 

Tasks:
1. The development of national strategy proposals in the transport sector

2. The documentation, monitoring and implementation of TEN-T policy and the coordination of the timely and correct management of the respective databases, in cooperation with the competent bodies

3. The preparation, development and implementation of national ITS strategy and architecture, as well as the evaluation, promotion and implementation of the related actions

4. The planning and development of sustainable and innovative transport systems by promoting and managing research and structural programs and projects in the transport sector

5. Monitoring and continuous information on the European and international developments in the above areas, at both technological and institutional level and active participation in related actions

6. The planning, implementation and follow-up of the territorial cooperation programs (INTERREG)

7. The operational transport planning (railways, urban transport, airports)

8. Exploitation of the available resources and opportunities in order to serve the transport policy and, where appropriate, in collaboration with other bodies.

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων