17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Διαρθρωτικά Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις I - HeERO
ATH.ENA CARD
image

I - HeERO


I-HeERO (2015-2017) 

Το Υπουργείο συμμετέχει στην πρόταση με τίτλο I-HeERO που έχει υποβληθεί για συγχρηματοδότηση από το CΕF ΤRANSPORT CALL 2014. Η πρόταση αφορά στη β’ φάση υλοποίησης του eCall, με αντικείμενο την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής για την εξυπηρέτηση των κλήσεων eCall βάσει των τελευταίων κανονισμών και προτύπων και την επέκταση της υπηρεσίας για βαρέα οχήματα και δίκυκλα. Απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της υπηρεσίας eCall σε όλα τα Κράτη Μέλη, η οποία θα είναι υποχρεωτική από τις αρχές του 2017, σύμφωνα με τα κανονιστικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2010/40/ΕΕ, Κανονισμός 305/2013).  

Πολλά κράτη μέλη συμμετέχουν στην Κοινοπραξία του έργου I-HeERO, το οποίο συντονίζεται από το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών. Συντονιστής από Ελληνικής πλευράς είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. Ρόλος του Υπουργείου είναι ο συντονισμός των ελληνικών φορέων-εταίρων, ο καθορισμός προδιαγραφών για την αναβάθμιση του eCall PSAP, η διερεύνηση των αναγκών των εμπλεκομένων φορέων, η επίβλεψη των εργασιών και όλων των πιλοτικών δοκιμών και η έκδοση οδηγιών και κανονισμών για την πλήρη εφαρμογή της υπηρεσίας eCall στην Ελλάδα. Επίσης το Υπουργείο θα πρέπει να οργανώσει δράσεις προβολής/ενημέρωσης του κοινού για την υπηρεσία eCall.
Η πρόταση έχει λάβει έγκρισή από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και αναμένεται η εκκίνηση του προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2015.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας