22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Διαρθρωτικά Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις CROCODILE 2
ATH.ENA CARD
image

CROCODILE 2


CROCODILE 2 (2016-2020)

Το Υπουργείο συμμετέχει στην πρόταση με τίτλο CROCODILE 2 που έχει υποβληθεί για συγχρηματοδότηση από το CΕF ΤRANSPORT CALL 2014. Η πρόταση αφορά την υλοποίηση δράσεων προτεραιότητας της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/40/ΕΕ (EU ITS Directive) και των συναφών Κανονισμών που έχουν εκδοθεί από την ΕΕ και αποτελούν υποχρεώσεις της Ελλάδας. Η πρόταση αποτελεί συνέχεια του έργου CROCODILE στο οποίο η Ελλάδα συμμετείχε μέσω της «Εγνατία Οδός ΑΕ». 

Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (National Access Point - NAP) και των απαιτούμενων δομών ανταλλαγής δεδομένων σχετικών με τις οδικές μεταφορές επί των διαδρόμων του ΔΔΜ, προς όφελος των δημόσιων αρχών και των χρηστών των οδικών υποδομών. 

Το έργο CROCODILE 2 θεωρείται στρατηγικού χαρακτήρα έργο, καθώς συμμετέχουν σε αυτό τα Κ-Μ των διαδρόμων του ΔΔΜ (ΟΕΜ, Baltic-Adriatic, κα), ενώ προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργειών, με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Ρόλος του Υπουργείου είναι ο συντονισμός των Ελλήνων εταίρων για την υλοποίηση των ειδικότερων στόχων του έργου και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
 
Η πρόταση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και αναμένεται η εκκίνηση του προγράμματος τον Ιανουάριο 2016.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων