23/10/2018 Λήξη θερινής ώρας | 23/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ1 ΕΩς Δ/ΝΣΗ Δ6)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Διαρθρωτικά Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις CROCODILE 2
ATH.ENA CARD
image

CROCODILE 2


CROCODILE 2 (2016-2020)

Το Υπουργείο συμμετέχει στην πρόταση με τίτλο CROCODILE 2 που έχει υποβληθεί για συγχρηματοδότηση από το CΕF ΤRANSPORT CALL 2014. Η πρόταση αφορά την υλοποίηση δράσεων προτεραιότητας της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/40/ΕΕ (EU ITS Directive) και των συναφών Κανονισμών που έχουν εκδοθεί από την ΕΕ και αποτελούν υποχρεώσεις της Ελλάδας. Η πρόταση αποτελεί συνέχεια του έργου CROCODILE στο οποίο η Ελλάδα συμμετείχε μέσω της «Εγνατία Οδός ΑΕ». 

Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (National Access Point - NAP) και των απαιτούμενων δομών ανταλλαγής δεδομένων σχετικών με τις οδικές μεταφορές επί των διαδρόμων του ΔΔΜ, προς όφελος των δημόσιων αρχών και των χρηστών των οδικών υποδομών. 

Το έργο CROCODILE 2 θεωρείται στρατηγικού χαρακτήρα έργο, καθώς συμμετέχουν σε αυτό τα Κ-Μ των διαδρόμων του ΔΔΜ (ΟΕΜ, Baltic-Adriatic, κα), ενώ προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργειών, με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Ρόλος του Υπουργείου είναι ο συντονισμός των Ελλήνων εταίρων για την υλοποίηση των ειδικότερων στόχων του έργου και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
 
Η πρόταση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και αναμένεται η εκκίνηση του προγράμματος τον Ιανουάριο 2016.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας