Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ευφυή Συστήματα Μεταφορών Στρατηγικά Κείμενα και Εκθέσεις Εκθέσεις
ATH.ENA CARD
image

Εκθέσεις


Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ΕΕ και με τη συνδρομή των κύριων φορέων και οργανισμών που υλοποιούν δράσεις στον τομέα των ITS, συντάσσει και αποστέλλει στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα τις Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2010/40/ΕΕ.ΤΙΤΛΟΣ

ΘΕΜΑ


Έκθεση αναφοράς για τις εθνικές δραστηριότητες στον τομέα των ΕΣΜ, 2011Σχέδιο Δράσης για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2012-2020  (ITS Action Plan 2012-2020)


Έκθεση Αναφοράς Προόδου, 2014 (ITS Progress Report 2014)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας