17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ευφυή Συστήματα Μεταφορών Στρατηγικά Κείμενα και Εκθέσεις Στρατηγικά Κείμενα
ATH.ENA CARD
image

Στρατηγικά Κείμενα


Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού εκπονεί, για πρώτη φορά, υλοποιώντας τους στόχους της πολιτικής του ατζέντας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ITS Action Plan 2012), δύο ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις, που αναμένεται να σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή για όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών: την Εθνική Στρατηγική και την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Οι δράσεις υλοποιούνται από ομάδες ειδικών εμπειρογνωμόνων υπό το συντονισμό του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών, ενώ βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτές αρχές σχεδιασμού. Οι δράσεις στηρίζονται στην συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, μέσω της διαδικασίας ευρείας και ανοικτής διαβούλευσης. 

Στόχος είναι:
  • να δημιουργηθεί ένα κοινό και συντονισμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΕΣΜ στην Ελλάδα

  • να χαραχθούν κατευθύνσεις και να αναπτυχθούν συνεκτικές θέσεις για την προτεραιοποίηση των δράσεων εθνικής προτεραιότητας

  • Να εξασφαλιστεί η συμβατότητα και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ΕΣΜ

  • Να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη χρήση των ΕΣΜ

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας