31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Διαρθρωτικά Προγράμματα
ATH.ENA CARD
image

Διαρθρωτικά Προγράμματα


Το Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών, ως αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και λοιπών διαρθρωτικών προγραμμάτων στον τομέα των αειφορικών και καινοτόμων συστημάτων μεταφορών και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, υποστηρίζοντας την απόκτηση κατάλληλης εμπειρίας και δημιουργώντας ευκαιρίες για την κλιμάκωση των αποτελεσμάτων έργων συμμετέχει στις ακόλουθες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας