17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών


Το Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών είναι αρμόδιο για:

α) τα θέματα που αφορούν στην πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών (εθνικών ή διεθνών μεταφορών) σε εφαρμογή της Οδηγίας αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

Περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
 
β) τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση των εθνικών τακτικών υπεραστικών συγκοινωνιών, εντός δηλαδή της επικράτειας, με λεωφορεία Δ.Χ. των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ ή μεμονωμένων αυτοκινητιστών αγόνων γραμμών νήσων, όπου δεν υφίσταται ΚΤΕΛ
 
γ) τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση των έκτακτων εθνικών οδικών μεταφορών

δ) τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση των διεθνών οδικών  επιβατικών μεταφορών (τακτικών και έκτακτων)

Οι λεωφορειακές γραμμές με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. εξυπηρετούνται και από ελληνικές επιχειρήσεις (Γραφεία Γενικού Τουρισμού, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κοινοπραξίες τους) και από αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη χώρα προορισμού.

Επίσης λειτουργούν τακτικές λεωφορειακές γραμμές με προορισμούς σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι γραμμές αυτές εξυπηρετούνται από ελληνικές (Γραφεία Γενικού Τουρισμού) και αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Οι έκτακτες (τουριστικές) διεθνείς μεταφορές διενεργούνται με βάση έγγραφα που χορηγούν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της επικράτειας. 

 

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας