06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Γεν. Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
image

Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων & Εγκαταστάσεων


Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων είναι:
 
α. η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σχετικού με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στις σχετικές με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος από τους εκπεμπόμενους από τα οχήματα ρύπους

β. Η ανάπτυξη και οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των φορέων που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους οχημάτων και του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και Θορύβου Οχημάτων, καθώς και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών και φορέων που τους ανατίθεται η διενέργεια επιθεωρήσεων σε οχήματα και εγκαταστάσεις τεχνικού ελέγχου, εξυπηρέτησης οχημάτων, σχολές / κέντρα εκπαίδευσης οδηγών, κ.λπ., προς αξιολόγηση διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης αυτών με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας