08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Γεν. Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
ATH.ENA CARD
image

Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας


Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και ασφάλειας είναι:
 
α. Η διασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας μέσω της ανάπτυξης παιδείας οδικής ασφάλειας.
β. Η διαμόρφωση πολιτικών για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας.
γ. Η εκπόνηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγησή τους.
δ. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα οδικής ασφάλειας φορέων.
ε. Η συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε. και η παρακολούθηση των εξελίξεων όσο αφορά την κοινοτική νομοθεσία.
στ. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή οδική κυκλοφορία (ΚΟΚ), τις άδειες οδήγησης και την Πιστοποίηση των Επαγγελματιών Οδηγών.
ζ. Η ανάπτυξη βέλτιστων πρότυπων διαδικασιών με γνώμονα τη μείωση του διοικητικού βάρους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και η εποπτεία του έργου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
η. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.
θ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων