08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Οδηγοί Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR Νομοθεσία/Εγκύκλιοι
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία/Εγκύκλιοι


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
1) Η Συμφωνία ADR κ.υ.α. 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β’37) §1.6.1.21 , §1.3.1-1.3.3 , §8.1–8.6
2) Το π.δ. 355 / 1994 (ΦΕΚ Α’ 189)
3) Το π.δ. 32 / 1996 (ΦΕΚ Α’ 23)
4) Το π.δ. 106 / 1998 (ΦΕΚ Α’ 97)
5) υπουργική απόφαση 60740/1027/1995 / 21-03-1995 (ΦΕΚ Β’ 246)
6) υπουργική απόφαση 72572/2977/1997 / 03-09-1997 (ΦΕΚ Β’ 848)
7) υπουργική απόφαση Φ.102/2/7468/966 / 18-6-2010 (ΦΕΚ Β’973)
9) Η κ.υ.α. Α110/11017/1509/2014 (ΦΕΚ Β΄501) Καθορισμός τιμής διάθεσης του εγχειριδίου "Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων"
10) Η υ.α. Γ7/133/21/2016 (ΦΕΚ Β’381) Τροποποίηση της υ.α. 60740/1027/1995 «Επαγγελματική Κατάρτιση οδηγών οχημάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων»
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ:
1) Η Εγκύκλιος 67730/1788/29-05-1995 «Ίδρυση Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.»
2) Η Εγκύκλιος 88552/3672/21-11-95 «Εποπτεία και έλεγχος Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.»
3) Η Εγκύκλιος 102/2/899/26/04-07-2001 «Εξετάσεις οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)»
4) Η Εγκύκλιος 73506/8694/08-02-2002 «Ερωτηματολόγια για τις ανάγκες των εξετάσεων»
5) Η Εγκύκλιος 930/124/30-07-2002 «Διόρθωση Ερωτηματολογίων ADR»
6) Η Εγκύκλιος Φ.102/2/19356/2228/29-03-2006 «Αφαίρεση Ερωτήσεων ADR»
7) Η Εγκύκλιος Φ.102/2/44212/3181/26-07-2006 «Συστέγαση σχολών Σ.Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.Ε.»  
8) Η Εγκύκλιος Φ.102/2/9229/1086/06-03-2007 «Ανανέωση κοινοτικού πιστοποιητικού ADR»
9) Η Εγκύκλιος Φ.102/2/60161/31-10-2008 «Προγράμματα ανανέωσης πιστοποιητικού ADR»
10) Η Εγκύκλιος Φ102/2/12866/1659/04-06-2009 «Εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων»
11)Η Εγκύκλιος 46987/3527/3-11-2010 «Κοινοποίηση Κ.Υ.Α.»
12)Η Εγκύκλιος 16031/2333/2-04-2012 «Εξετάσεις υποψηφίων ανακληθείσας άδειας λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ»
13) Η εγκύκλιος Α140/55069/8224/27-12-2012 "Περί Σάρωσης Αίτησης"
14) Η εγκύκλιος Α140/14922/2408/28-03-2013 "Παλαιά πιστοποιητικά ADR"
15) Η εγκύκλιος Α140/24858/4010/13-06-2013 "Διόρθωση Στοιχείων πιστοποιητικών ADR"
16) Η εγκύκλιος Α140/19672/2813/28-03-2014 "Περί επικαιροποίησης ερωτηματολογίου εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ADR"
17) Η εγκύκλιος 110/44111/6779/21-07-2014 "Ερωτήσεις εξετάσεων για ανανέωση των πιστοποιητικών οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων A.D.R."
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ADR 2011 κ.υ.α. 52167/4683/20-01-2012 (Β’ 37), από 01-01-2013 η μορφή του πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) έχει τη μορφή του προτύπου που απεικονίζεται παρακάτω. Τα νέα πιστοποιητικά έχουν το σχήμα πιστωτικής κάρτας και είναι από πλαστικό. Το χρώμα είναι λευκό με μαύρα γράμματα και συντάσσεται στη γλώσσα της χώρας της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Τα παλαιότερα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την 01-01-2013 θα είναι σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ADR
 
   
 
Αφορά πιστοποιητικό οδηγού για μεταφορά υλών, κατα ADR, συγκεκριμένων κλάσεων με όχημα κοινού φόρτου ή βυτιοφόρο.
 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων