06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Εθνικοί τεχνικοί Κανόνες
image

Εθνικοί τεχνικοί Κανόνες


Οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες έχουν εγκριθεί με τις ΥΑ:

ΑΣ10/11249/1018 (ΦΕΚΒ’ 911/19.5.2008)

Οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες για την έγκριση θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού περιέχονται στο Εθνικό Έγγραφο Αναφοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 27 του πδ 104/2010, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην Απόφαση 2009/965/ΕΚ καθώς και στην Απόφαση 2011/155/ΕΕ. Το έγγραφο αναφοράς της χώρας μας κοινοποιήθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στη βάση δεδομένων RDD του ERA:

Οδηγός εφαρμογής του Εθνικού Έγγραφου Αναφοράς:

Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο του Εθνικού Έγγραφου Αναφοράς:Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕθνικοί τεχνικοί κανόνες
pdf document2009-965-EK
pdf document2011-155-EE
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας