31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Εθνικοί τεχνικοί Κανόνες
ATH.ENA CARD
image

Εθνικοί τεχνικοί Κανόνες


Οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες έχουν εγκριθεί με τις ΥΑ:

ΑΣ10/11249/1018 (ΦΕΚΒ’ 911/19.5.2008)

Οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες για την έγκριση θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού περιέχονται στο Εθνικό Έγγραφο Αναφοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 27 του πδ 104/2010, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην Απόφαση 2009/965/ΕΚ καθώς και στην Απόφαση 2011/155/ΕΕ. Το έγγραφο αναφοράς της χώρας μας κοινοποιήθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στη βάση δεδομένων RDD του ERA:

Οδηγός εφαρμογής του Εθνικού Έγγραφου Αναφοράς:

Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο του Εθνικού Έγγραφου Αναφοράς:Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕθνικοί τεχνικοί κανόνες
pdf document2009-965-EK
pdf document2011-155-EE
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας