22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ψηφιακός Ταχογράφος Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Κάρτα Επιχείρησης
ATH.ENA CARD
image

Κάρτα Επιχείρησης


ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο. Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση.
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τίτλος Δικαιολογητικού
Πρώτη έκδοση
Ανανέωση
Αντικατάσταση
Αποδεικτικό είσπραξης/παράβολο (1)
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Εκπροσώπου της επιχείρησης
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) (2)
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (3)
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Επιχείρησης (4)
 
Χ
Φωτοαντίγραφο υφιστάμενης κάρτας
 
Χ
Χ
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (5)
 
 
Χ
Φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (6)
 
 
Χ
Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων
 
 
Χ 
(1) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο εφόσον δεν έχει περάσει εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της κάρτας. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
(2), (3) Κατατίθεται ένα εκ των δύο, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης.
Σε περίπτωση Δημόσιας Υπηρεσίας (που δεν έχει καταστατικό) ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσκομίζεται βεβαίωση ότι ο υποβάλλων το αίτημα έχει οριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή εταιρείας που δεν έχει καταστατικό το δικαιολογητικό (3) αντικαθίσταται από απλή υπεύθυνη δήλωση.
(4) α. Αντικατάσταση λόγω φθοράς/βλάβης/λανθασμένων στοιχείων: Η κάρτα παραδίδεται προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
      β. Αντικατάσταση λόγω Αλλαγής Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
(5)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας.
(6)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων