15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ψηφιακός Ταχογράφος Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Κάρτα Οδηγού
ATH.ENA CARD
image

Κάρτα Οδηγού


ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ: Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

Τίτλος Δικαιολογητικού
Πρώτη έκδοση
Ανανέωση
Αντικατάσταση
Ανταλλαγή (άλλο Κράτος-Μέλος)
Ψηφιοποιημένη φωτογραφία οδηγού
Χ
Χ
Χ
Χ
Ψηφιοποιημένη υπογραφή οδηγού
Χ
Χ
Χ
Χ
Αποδεικτικό είσπραξης/παράβολο (1)
Χ
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Οδηγού
Χ
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης
Χ
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (2)
Χ
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Άδειας Παραμονής (3)
Χ
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Χ
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
Χ
Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (4)
 
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο υφιστάμενης κάρτας
 
Χ
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (5)
 
 
Χ
 
Φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (6)
 
 
Χ
 
Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων(7)
 
 
Χ
(1) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο εφόσον δεν έχει περάσει εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της κάρτας. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
(2)  Κατατίθεται μόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.
(3) Κατατίθεται μόνο από αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.
(4) α. Αντικατάσταση λόγω φθοράς/βλάβης/λανθασμένων στοιχείων: Η κάρτα παραδίδεται προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
      β. Αντικατάσταση λόγω Αλλαγής Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
       γ. Ανταλλαγή με άλλο Κράτος-Μέλος ΕΕ: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
(5)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας.
(6)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής.
(7)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω αλλαγής στοιχείων.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων