22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Εκπαιδευτές και Σχολές Οδηγών
ATH.ENA CARD
image

Εκπαιδευτές και Σχολές Οδηγών


Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών που αφορούν τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδηγών θα βρείτε στον Οδηγό του Πολίτη

1.   ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
 
Αριθμός
Τίτλος Νομοθετήματος

Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

 

Τροποποίηση του π.δ. 208/02 (Α’ 194/23.8.2002) με θέμα «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

 

κ.υ.α. 6776/734/2003 (Β’ 217)

Καθορισμός του ύψους ανταποδοτικών, υπέρ του Δημοσίου, τελών, για κάθε πράξη που αφορά τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.

 
 

κ.υ.α. οικ.26640/2298/2014(ΦΕΚ 1302/Β 22-5-2014)

(Β’ 1302)

 

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

 
 

κ.υ.α. οικ. 3900/555/2012

(Β’ 327)

 

Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υπο­ψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ελληνική επικράτεια.

 

ν. 4070/2012 (Α’ 82)

 

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

 

Μέρος Γ΄ «Ρυθμίσεις του Τομέα Μεταφορών και άλλες διατάξεις» - Κεφάλαιο Α’ «Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών» - Άρθρο 113 (Κυρώσεις και ποινές)

 
 
 
2. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 
Αριθμός
Τίτλος Εγκυκλίου
 

(Α.Δ.Α.: Β44Θ1-9ΓΘ)

 
 
 

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

 
 
 

(Α.Δ.Α.: Β4ΩΝ1-Π4Σ)

 
 

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

 

(Α.Δ.Α.: ΒΛΛΘ1-5ΧΓ)

 

Βεβαίωση κύριας χρήσης

 
 

Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

 


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠΔ 337
pdf documentKYA 6776
pdf documentκ.υ.α.52424_2011.pdf
pdf documentKYA 3900
pdf documentΝόμος 4070/2012
pdf documentΒ4ΩΝ1-Π4Σ.pdf
pdf documentΒ44Θ1-9ΓΘ.pdf
pdf documentΒεβαίωση χρήσης
pdf documentΠ.Δ. 208/2002
pdf document26640.pdf
pdf document6Υ3Π465ΧΘΞ-Κ96.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων