06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) Συνεδριάσεις
image

Συνεδριάσεις


Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.) ξεκίνησε τη λειτουργία του άτυπα τον Απρίλιο του 2010 και έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει επτά (-7-) συνεδριάσεις. Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων καθώς και τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών, επισυνάπτονται στη συνέχεια.


Συνημμένα Αρχεία
word documentΠρόσκληση 1ης συνεδρίασης
word documentΠρακτικά 1ης συνεδρίασης
imageΠρόσκληση 2ης συνεδρίασης
word documentΠρακτικά 2ης συνεδρίασης
imageΠρόσκληση 3ης συνεδρίασης
word documentΠρακτικά 3ης συνεδρίασης
imageΠρόσκληση 4ης συνεδρίασης
word documentΠρακτικά 4ης συνεδρίασης
word documentΠρόσκληση 5ης συνεδρίασης
word documentΠρακτικά 5ης συνεδρίασης
imageΠρόσκληση 6ης συνεδρίασης
word documentΠρακτικά 6ης συνεδρίασης
imageΠρόσκληση 7ης συνεδρίασης
word documentΠρακτικά 7ης συνεδρίασης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας