06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) Μέλη
image

Μέλη


Στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.) συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμόδιων για θέματα Οδικής Ασφάλειας Υπουργείων. Η αρχική συγκρότησή του (προεδρείο και μέλη –τακτικά/αναπληρωματικά) ορίστηκε με την υ.α. υπ. αριθ. 16975/1675 (ΦΕΚ 167 Υ.Ο.Δ.Δ.’, 7.6.2011) «Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)» και τροποποιήθηκε με την υ.α. υπ. αριθμ. οικ. 12611/1784/13-3-2012 (ΦΕΚ 138 Υ.Ο.Δ.Δ., 22-3-2012) «Τροποποίηση συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)».


Συνημμένα Αρχεία
excel spreadsheetΣτοιχεία επικοινωνίας μελών ΕΣΟΑ
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας