Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) Μέλη
ATH.ENA CARD
image

Μέλη


Στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.) συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμόδιων για θέματα Οδικής Ασφάλειας Υπουργείων. Η αρχική συγκρότησή του (προεδρείο και μέλη –τακτικά/αναπληρωματικά) ορίστηκε με την υ.α. υπ. αριθ. 16975/1675 (ΦΕΚ 167 Υ.Ο.Δ.Δ.’, 7.6.2011) «Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)» και τροποποιήθηκε με την υ.α. υπ. αριθμ. οικ. 12611/1784/13-3-2012 (ΦΕΚ 138 Υ.Ο.Δ.Δ., 22-3-2012) «Τροποποίηση συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)».
To ΕΣΟΑ ανασυγκροτήθηκε το 2014 με την υπ. αριθμ. Οικ.17145/2417/12-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠ1-ΔΓΔ) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και επακολούθως το 2017 με την υπ. αριθμ. Οικ. 80297/9368/3-11-2017 (ΑΔΑ: 71ΤΝ465ΧΘΞ-Υ2Ο) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η οποία και εμφανίζεται συνημμένη


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕΣΟΑ_2017_71ΤΝ465ΧΘΞ-Υ2Ο.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας