06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) Θεσμικό πλαίσιο
image

Θεσμικό πλαίσιο


Η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.) ψηφίστηκε με το Ν. 3897/2010 (άρθρο 1, ΦΕΚ 208 Α’ /10.12.2010), ενώ ο κανονισμός λειτουργίας του καθορίστηκε με την Υ.Α. υπ. αριθμ. οικ. 11537/1034 (ΦΕΚ 620Β’, 7/4/2011) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)» και η συγκρότησή του (προεδρείο και μέλη –τακτικά/αναπληρωματικά) με την Υ.Α. υπ. αριθ. 16975/1675 (ΦΕΚ 167 Υ.Ο.Δ.Δ., 7.6.2011) «Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός

 

Τίτλος Νομοθετήματος

 

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.

 

Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.).

 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 51: Εθνικό Συμβούλιο Οδικής ΑσφάλειαςΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentΝόμος σύστασης ΕΣΟΑ
pdf documentΚανονισμός λειτουργίας
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας