15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων


 • Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ οικ. 52424/8501/ΦΕΚ Β' 2663/2011 Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α’) Άρθρο 13 του Νόμου 3783 / 20093897/2010 (ΦΕΚ 136 208 Α’) Υ.Α. Α7/42961/3496/2008 (ΦΕΚ Β' 1632) Υ.Α. Α7/69835/5832/2008 9ΦΕΚ Β' 2592) Εγκύκλιος Α7/17375/1518/9-6-2008 Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

Περιγραφή

Η επιχείρηση οδικής βοήθειας παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του. Η οδική βοήθεια περιλαμβάνει την επί τόπου επισκευή του οχήματος, την μεταφορά του οχήματος σε άλλο τόπο ή συνεργείο για την επισκευή του και η μεταφορά των επιβατών και του οδηγού στον τόπο επιλογής τους. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων διακρίνονται σε: • μικτές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, • αυτόνομες πανελλαδικές επιχειρήσεις και • συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
  Κατατίθεται για την έκδοση οριστικής ή προσωρινής άδειας λειτουργίας
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 4 τόνων που διαθέτει ο συνεργάτης
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Αντίγραφο καταστάσεως προσωπικού θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Αντίγραφο προγράμματος ωρών εργασίας θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε.
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Αντίγραφο της προσωρινής άδειας λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας, εφ' όσον έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ.
 • Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με μία έως τρεις μικτές επιχειρήσεις
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Έγγραφο ορισμού του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 3651/2008)
 • Καταστάσεις με τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που διαθέτει ο συνεργάτης άνω των τεσσάρων (4) τόνων
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας. Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 3651/2008)
 • Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας. Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 3651/2008)
 • Κάτοψη των χώρων των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής
  Υποβάλλεται για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης. Αποτελεί συν/νο της κατάστασης με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας. Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 3651/2008)
 • Πίνακας με την κατανομή του προσωπικού κατά περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Συμφωνητικό μίσθωσης χώρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  Υποβάλλεται για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης. Αποτελεί συνημμένο της κατάστασης με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης. Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας. Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 3651/2008).
 • Τοπογραφικό διάγραμμα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης, υπογεγραμμένο από μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής
  Υποβάλλεται για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης. Αποτελεί συν/νο της κατάστασης με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας. Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 3651/2008)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου

Προϋποθέσεις

1. Η άδεια χορηγείται εφ' όσον το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία ή εάν το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 2. Η έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την έκδοση οριστικών αδειών κυκλοφορίας για τα οχήματα της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας της έδρας της, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 4 του Ν. 3651/2008, όπως ισχύει.

Διαδικασία

Βήμα 1: Η επιχείρηση καταθέτει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας.

Βήμα 2: Εντός 15 ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών, χορηγείται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης προσωρινή άδεια συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, η οποία έχει διάρκεια τριών (3) μηνών.

Βήμα 3 :Ευθύς μετά τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, χορηγούνται στην επιχείρηση από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών οι προσωρινές άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που επιθυμεί.

Βήμα 4:: Βήμα 4: Εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας, η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας της τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της οριστικής άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Βήμα 5: Μετά την κατάθεση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, χορηγείται η άδεια συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων αορίστου χρόνου, και οι προσωρινές άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων της επιχείρησης μετατρέπονται σε οριστικές.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η παραλαβή της οριστικής άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο από την εκδούσα υπηρεσία με την έκδοση των οριστικών αδειών κυκλοφορίας.

Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

 http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11681314&Tab=2


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΑίτηση για την έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων