15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων


 • Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ οικ. 52424/8501/ΦΕΚ Β' 2663/2011 Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α’) Άρθρο 13 του Νόμου 3897 / 2010 (ΦΕΚ 208 Α’) Υ.Α. Α7/42961/3496/2008 (ΦΕΚ Β' 1632) Υ.Α. Α7/69835/5832/2008 9ΦΕΚ Β' 2592) Εγκύκλιος Α7/17375/1518/9-6-2008 Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

Περιγραφή

Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
  Κατατίθεται για την έκδοση οριστικής ή προσωρινής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αντίγραφα θεωρημένων προγραμμάτων εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας
  Επισυνάπτονται στα αντίγραφα των καταστάσεων των συνεργατών της επιχείρησης. Ξεχωριστά για κάθε συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων.
 • Αντίγραφα καταστάσεων των συνεργατών της επιχείρησης
 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου για αστική ευθύνη έναντι των δικαιούχων συνδρομητών της επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι των δικαιούχων συνδρομητών των συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων.
  Επισυνάπτονται στα αντίγραφα των καταστάσεων των συνεργατών της επιχείρησης. Ξεχωριστά για κάθε συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
 • Αντίγραφο καταστάσεως προσωπικού θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Αντίγραφο προγράμματος ωρών εργασίας θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε.
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας συνεργάτη
  Επισυνάπτεται στα αντίγραφα καταστάσεων των συνεργατών της επιχείρησης Ξεχωριστά για κάθε συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
 • Αντίγραφο της προσωρινής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας
  Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας εφ' όσον έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας που βρίσκεται σε ισχύ.
 • Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που η επιχείρηση παραδίδει στους συνδρομητές
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Αντίγραφο της σύμβασης που τυχόν έχει συναφθεί με ασφαλιστική εταιρεία για την παροχή οδικής βοήθειας στους ασφαλισμένους της
  Υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τους συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
 • Έγγραφο ορισμού του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Καταστάσεις με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των τεσσάρων τόνων, που διαθέτουν οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων
  Επισυνάπτονται στα αντίγραφα των καταστάσεων των συνεργατών της επιχείρησης. Ξεχωριστά για κάθε συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
 • Καταστάσεις με τους αριθμούς πλαισίου και αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που τυχόν διαθέτει η επιχείρηση άνω των τεσσάρων (4) τόνων κατά περιοχή
  Υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει οχήματα άνω των τεσσάρων (4) τόνων. Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτουν οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων και υπεύθυνη δήλωση ότι λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3651/2008.
  Επισυνάπτονται στα αντίγραφα των καταστάσεων των συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων της επιχείρησης. Ξεχωριστά για κάθε συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
 • Καταστατικό επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Κάτοψη των χώρων του σταθμού παραμονής και μεταφόρτωσης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής.
  Υποβάλλεται για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Πίνακας με την κατανομή του προσωπικού κατά περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  Υποβάλλεται για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής
  Υποβάλλεται για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που παρέχεται στην περιοχή δραστηριότητάς της είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 3651 /2008 (ΦΕΚ 4 Α’), όπως ισχύει
  Επισυνάπτεται στα αντίγραφα καταστάσεων των συνεργατών της επιχείρησης Ξεχωριστά για κάθε συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων

Προϋποθέσεις

1. Η άδεια χορηγείται εφ' όσον το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία ή εάν το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

2. Η έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την έκδοση οριστικών αδειών κυκλοφορίας για τα οχήματα της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας της έδρας της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παράγραφος 7 και 2 παράγραφος 4 του Ν. 3651/2008, όπως ισχύει.

Διαδικασία

Βήμα 1: Η επιχείρηση καταθέτει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της προσωρινής / οριστικής άδειας λειτουργίας.

Βήμα 2: Η υπηρεσία, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, χορηγεί αρχικά προσωρινή και στη συνέχεια οριστική άδεια λειτουργίας και εκδίδει άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων της επιχείρησης.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η παραλαβή της οριστικής άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο από την εκδούσα υπηρεσία με την έκδοση των οριστικών αδειών κυκλοφορίας.

Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11678263&Tab=2


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΑίτηση για την έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων