22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων


 • Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 90 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος
 • Κόστος: Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους
 • Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ 52424/8501/09-11-11, Π.Δ. 455/76 όπως ισχύει
Περιγραφή
Εγκατάσταση που περιλαμβάνει στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιείται για στάθμευση, ολική ή μερική διημέρευση και διανυκτέρευση οχημάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων-εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο πλυντήριο ή αντλίες υγρών καυσίμων ή η χωρητικότητα του σταθμού είναι μεγαλύτερη από 200 θέσεις.
 • Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου
  Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του αρμόδιου Δήμου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.
 • Βεβαίωση Δ.Μ.Ε.Ο. για σταθμούς μεγάλου μεγέθους
  Ειδικά για σταθμούς μεγάλου μεγέθους απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Δ.Μ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 • Βεβαίωση χρήσης γής
  Βεβαίωση χρήσης γής από την Οικεία Πολεοδομική Αρχή
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Αδεια Οικοδομής από την Οικεία Πολεοδομία
 • (Για την άδεια Λειτουργίας) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
  (Για την άδεια Λειτουργίας) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του επιβλέποντος μηχανικού
  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά τον νόμο μηχανικού "ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του π.δ. 455/76 όπως ισχύει.
 • Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
  Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός (σε νεοαναγειρόμενο κτίριο)
 • Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη του σταθμού.
  Κάτοψη του σταθμού σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 στα οποία να φαίνονται οι κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού , τα σημεία πρόσβασης. Στην κάτοψη θα πρέπει να φαίνεται η κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας σε τρία αντίγραφα.
 • Μελέτη μηχανικού
  Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα, εφόσον είναι υπόγειοι όροφοι
 • Παράβολα
  Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους
 • Σχέδιο Πρόσοψης κτιρίου
  Σχέδιο Πρόσοψης κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
 • Σχέδιο Τομής κτιρίου
  Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:
 • Τεχνική έκθεση
  Τεχνική έκθεση
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα
  Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα

Προϋποθέσεις

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίου στάθμευσης από τις χρήσεις γης (πολεοδομία)2.Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού3.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/864.Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Π.Δ. 455/76 όπως αυτό σήμερα ισχύει.5.Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Διαδικασία

Βήμα 1: Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά)

Βήμα 2: Γίνεται αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας για έλεγχο

Βήμα 3: Έλεγχος των δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας

Βήμα 4: Αυτοψία από αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας

Βήμα 5: Έκδοση Άδειας Ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας

Βήμα 6: Αίτηση για άδεια λειτουργίας (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά

Βήμα 7: Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας στην Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας

Βήμα 8: Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Μεταφορών

Βήμα 9: Έκδοση Άδειας λειτουργίας


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΑίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων