06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Γεν. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
image

Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού


Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:
 
α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του Υπουργείου
β. Η αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του
γ. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών του μονάδων.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας