31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Γεν. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ATH.ENA CARD
image

Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού


Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:
 
α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του Υπουργείου
β. Η αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του
γ. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών του μονάδων.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας