06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές ευπαθών τροφίμων-ATP Καθοδόν έλεγχοι οχημάτων ATP
image

Καθοδόν έλεγχοι οχημάτων ATP


- κυα Γ6/357/31/2016 « Διοικητική κύρωση για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον ειδικό εξοπλισμό με τον οποίο μεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιμα» (ΦΕΚ 25/Β’/2017, ΑΔΑ: Ω47Η465ΧΘΞ-ΥΟΝ)

- Εγκύκλιος Γ6/4507/628/23.01.2017  «Δημοσίευση κ.υ.α. για τον καθ’ οδόν έλεγχο οχημάτων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων» (ΑΔΑ: ΨΨΘΠ465ΧΘΞ-ΧΝ2)


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκύκλιος_καθ_οδόν_ελέγχων_ΑΤΡ.pdf
pdf documentΦΕΚ κυα καθοδον ATP.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας