31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές ευπαθών τροφίμων-ATP Καθοδόν έλεγχοι οχημάτων ATP
ATH.ENA CARD
image

Καθοδόν έλεγχοι οχημάτων ATP


- κυα Γ6/357/31/2016 « Διοικητική κύρωση για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον ειδικό εξοπλισμό με τον οποίο μεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιμα» (ΦΕΚ 25/Β’/2017, ΑΔΑ: Ω47Η465ΧΘΞ-ΥΟΝ)

- Εγκύκλιος Γ6/4507/628/23.01.2017  «Δημοσίευση κ.υ.α. για τον καθ’ οδόν έλεγχο οχημάτων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων» (ΑΔΑ: ΨΨΘΠ465ΧΘΞ-ΧΝ2)


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκύκλιος_καθ_οδόν_ελέγχων_ΑΤΡ.pdf
pdf documentΦΕΚ κυα καθοδον ATP.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας