06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές ευπαθών τροφίμων-ATP Αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης ATP
image

Αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης ATP


Η πιστοποίηση των εξοπλισμών μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (δηλ. το πιστοποιητικό ΑΤΡ και η πινακίδα πιστοποίησης ΑΤΡ) χορηγείται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι ταξινομημένο το όχημα.

Για οχήματα με ελληνικές πινακίδες, αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ είναι:

A. Η Μονάδα ελέγχων ΑΤΡ, Εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών, εξαετίας και τριετίας.

Υπεύθυνος Μονάδας : Δρ. Μηχ. Κων/νος Χατζηδάκης

τηλ.:2107723742

Fax: 2107723676


Κινητά: 6936981100 ή  6976130163

B. Το Εργαστήριο Γεν. Χημικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για πιστοποιητικά τριετίας.

Εμπειρογνώμονας εργαστηρίου : Μηνάς Λουλάς

Τηλ. : 2310 996177             

Fax   : 2310 996177              

e-mail : mlulas@eng.auth.gr                 

Οι αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ των άλλων συμβαλλομένων χωρών στην ΑΤΡ είναι καταχωρισμένες σε πίνακα ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο σύνδεσμο: http://www.unece.org/trans/main/wp11/teststationsnew.html


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentκυα_οικ_57687_5114_2011_ΦΕΚ_2012_Αποδοχή_Συμφωνίας_2011.pdf
pdf documentΠιστοποιητικό_handbook_μετάφραση.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας