23/10/2018 Λήξη θερινής ώρας | 23/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ1 ΕΩς Δ/ΝΣΗ Δ6)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) 'Ελεγχοι Πεδίου
ATH.ENA CARD
image

'Ελεγχοι Πεδίου


Με το π.δ. 256/1999 εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο προς στις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων και τροποποιήθηκε με τις κ.υ.α. 56965/6498/2001 και Φ.101/17353/1929/2006.
 Τα παραπάνω οχήματα υφίσταται και ελέγχους που προβλέπονται από γενικότερες διατάξεις :


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentκυα_56965_6498_2001_εναρμόνιση_2001_26.pdf
pdf documentκυα_Φ101_17353_1929_2006_εναρμόνιση_2004_112_τροπ_πδ_256_1999.pdf
pdf documentν_2801_2000_Ρυθμίσεις ΥΜΕ.pdf
pdf documentΚΥΑ Φ2-55009-4626-02 ΕΝΑΡΜΟΝ 2000-30.pdf
pdf documentΦ2_32397_3517_2004_τροποποίηση_Φ2_55009_.pdf
pdf documentκυα_30870_1983_Περιπτώσεις_ακινητοποίησης.pdf
pdf documentκυα_Γ5_29480_2304_2001_έλεγχοι_νομιμότητας.pdf
pdf documentν_3446_2006_έλεγχος_οχημάτων.pdf
pdf documentπδ_256_1999_εναρμόνιση_95_50.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας