31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Δελτία κοινοποίησης Ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου φορτηγών και λεωφορείων ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD WERKE-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD WERKE-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
01ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ JR8-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
02ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ 2AW-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
03ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
04ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FNB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
05ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAE6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
06ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
07ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAA6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
08ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
09ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
10ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
11ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAF6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
12ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FNC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
13ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMA6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
14ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FND6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
15ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
16ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
17ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
18ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
19ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
20ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAG6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
21ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
22ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FED6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
23ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ PT2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
24ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FCC-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ATH.ENA CARD
image

ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ευρωπαϊκός κωδικός δελτίου κοινοποίησης
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
53603/4828/11
12/1/2012
38559/2736/12
26/10/2012
30985/3463/13
12/9/2013

 
Υπόμνημα:

Ευρωπαϊκός κωδικός δελτίου κοινοποίησης
Αριθμός έγκρισης
Αρ. Πρωτοκόλλου
Αριθμός πρωτοκόλλου του δελτίου κοινοποίησης
Ημερομηνία
Ημερομηνία έκδοσης του δελτίου κοινοποίησης
 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας