08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα
ATH.ENA CARD
image

Sitemap


Αρχική Σελίδα
Το Υπουργείο
Υπουργός
Γενικός Γραμματέας
Γενικός Γραμματέας Υποδομών
Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Αρμοδιότητες
Αυτοτελή τμήματα και λοιπές υπηρεσίες
Σώματα Επιθεωρητών Ελεγκτών
Οργάνωση Υπηρεσιών
Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
Γραφείο Γενικού / Διοικητικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γραφείο Γενικού / Τομεακού Γραμματέα Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων
Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης
Γενική Γραμματεία Μεταφορών
Γραφείο Γενικού / Τομεακού Γραμματέα Μεταφορών
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης
Μεταφορές
Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ)
Έργο του ΕΣΟΑ
Θεσμικό πλαίσιο
Μέλη
Συνεδριάσεις
Δράσεις και ενέργειες για την προώθηση της οδικής ασφάλειας
Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας φορτηγών σε τμήματα εθνικών οδών
Οδηγός Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής
1η Ηλικιακή Ομάδα
2η Ηλικιακή Ομάδα
Ηλεκτρονικό υλικό κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας
Videoclips
Videos
Εκδήλωση «Παιδί και Οδική Ασφάλεια»
Σεμινάριο «Οδική ασφάλεια-ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και ασφαλής χρήση ασύρματων συσκευών»
Ημερίδα «ITS eCall and Road Safety»
e-παρουσιάσεις
Οδική Ασφάλεια
Ασφάλεια στις Τηλεπικοινωνίες
Ημερίδα αφιερωμένη στην ασφαλή μετακίνηση των νέων
e-books
Άδειες Οδήγησης
Μεταγραφή ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες
Νομοθεσία
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Α.Ο
e-παράβολο
Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Εγχειρίδια επιμόρφωσης υποψηφίων οδηγών
Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ (ΜΣΘΕΥΟ)
Εγκατάσταση προγράμματος TESTDRIVE
Εγκατάσταση προγράμματος TESTDRIVE με ήχο
Αλλαγές στα ερωτηματολόγια του ΜΣΘΕΥΟ
Ερωτήσεις Οικονομικής - Οικολογικής Οδήγησης του ΜΣΘΕΥΟ
Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικής κατηγορίας εξετάσεων Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Εκπαιδευτές και Σχολές Οδηγών
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις - Εγχειρίδια
Νομοθεσία/Εγχειρίδια
Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
Νομοθεσία-Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με οδηγίες ΕΕ
Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων
Φορείς Ελέγχου Δεξαμενών Οχημάτων-Πραγματογνώμονες
'Ελεγχοι Πεδίου
Έλεγχοι στα ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ΚΤΕΟ και ελεγκτών
Εγκρίσεις τύπου δεξαμενών ADR
Πιστοποιητικό οχημάτων ADR
Γραπτές οδηγίες για τον Οδηγό
Εγκύκλιοι ADR
Εξοπλισμός υπό πίεση
Προδιαγραφές-Αδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων
Παρεκκλίσεις
Οχήματα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
Οδηγοί Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR
Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις - Εγχειρίδια
Νομοθεσία/Εγκύκλιοι
Μεταφορές ευπαθών τροφίμων-ATP
Νομοθεσία-Διεθνείς Συμφωνίες
Φορείς Ελέγχου-Εμπειρογνώμονες
Έλεγχοι στα ΚΤΕΟ-Πιστοποίηση ΚΤΕΟ και Ελεγκτών
Αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης ATP
Καθοδόν έλεγχοι οχημάτων ATP
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system)
Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια
Επιβατικές Μεταφορές
Τμήμα Αστικών Μεταφορών
Αστικές Συγκοινωνίες
Επιβατηγά οχήματα και Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης
Παράβολα
Αδειοδότηση ΕΔΧ
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών
Τμήμα Εναερίων Μεταφορών - Αξιοποίησης Αεροδρομίων
Δικαιώματα επιβατών
Εμπορευματικές Μεταφορές
Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Ανακοινώσεις για τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Εγκύκλιος Εφαρμογής του νόμου 3446
Γενικά θέματα παραβάσεων
Θέματα που αφορούν Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)
Θέματα που αφορούν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ)
Θέματα που αφορούν διεθνείς μεταφορές και άλλες παραβάσεις
Διαδικασία Επιβολής Προστίμων
Σιδηροδρομικές και Συνδυασμένες Μεταφορές
Ασφάλεια Σιδηροδρόμων
Αρμοδιότητες Τμήματος Ασφάλειας Σιδηροδρόμων
Ασφάλεια Σιδηροδρόμων
Εθνικοί Κανόνες Ασφάλειας
Διαλειτουργικότητα Σιδηροδρόμων
Εθνικοί τεχνικοί Κανόνες
Πιστοποίηση Μηχανοδηγών
Εθνικά Μητρώα
Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
Εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων
Νέα του Τμήματος
Στρατηγική Μεταφορών
Τμημα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών
Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τεχνολογία Οχημάτων
Εφαρμογή Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος στις Εγκρίσεις Τύπου
Εγκύκλιοι και αρχεία
Εγκύκλιοι και Αρχεία Εγκρίσεων Τύπου:Επιβατηγά Αυτοκίνητα
Εγκύκλιοι και Αρχεία Εγκρίσεων Τύπου: Φορτηγά Αυτοκίνητα
Εγκύκλιοι και Αρχεία Εγκρίσεων Τύπου:Δίκυκλα και ελαφρά τετράκυκλα
Εγκύκλιοι και Αρχεία Εγκρίσεων Τύπου:Λεωφορεία
Εγκύκλιοι και Αρχεία Εγκρίσεων Τύπου:Ρυμουλκούμενα-Ημιρυμουλκούμενα
Προδιαγραφές Οχημάτων
Κωδικοποιημένη Νομοθεσία
Ενσωματώσεις οδηγιών Ε.Ε στο Εθνικό Δίκαιο
Πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο
Ζώνες Ασφαλείας
Ελαστικά
Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)
Λεωφορεία
Κανονισμοί
Διασκευές / Αλλαγή κυρίων Χαρακτηριστικών
Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων
Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων
Ανακλήσεις - Νέο
Rapex-Ανακοινώσεις
Συνεργεία επισκευής οχημάτων
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία περιοριστών ταχυτήτων
Συνεργεία Επισκευής Ταχογράφων
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
Συνεργεία υγραερίου αυτοκινήτων εντός πρατηρίων υγραερίου
Εξουσιοδοτημένα Εργαστήρια
Τεχνικές Υπηρεσίες
Ελεγχος οχημάτων ADR
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)
Γενικοί Ορισμοί-Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων
Κατηγορίες πρατηρίων-Εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 3-4)
Θέσεις πρατηρίων (άρθρο 5)
Τεχνικοί όροι ιδρύσεως-Σύνδεση με οδούς
Κτήριο (άρθρο 9 και παράρτημα άρθρου 9)
Είσοδος Έξοδος από πρατήριο
Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων (άρθρο 10)
Βιομηχανικά ζυγιστικά-Πυροπροστασία
Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου Αντλίες και διανομείς καυσίμων (άρθρα 11-12)
Διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας πρατηρίων
Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρα 15 και 16)
Αλλαγή δικαιούχων-αμφισβήτηση δικαιώμτος και επιθεωρήσεις πρατηρίων
Διάφορες διατάξεις (άρθρα 22 ως 28 )
Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης πρατηρίων
Λοιπές διατάξεις-ισχύς διατάγματος
Ερμηνευτική Εγκύκλιος (Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει)
Δελτία κοινοποίησης Ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου φορτηγών και λεωφορείων
ΦΟΡΤΗΓΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΣ 7-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΣ X-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΣ PG-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΣ Α-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΣ Y (N1)-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΣ Y (N2)-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ CF75EDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ CF85SDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ LF45EDN2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ XF05EDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ LF55EDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ CF85DDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ XF05SDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ CF85EDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAF Trucks NV-ΤΥΠΟΣ CF85TDN3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FIAT-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FIAT-ΤΥΠΟΣ 225-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FIAT-ΤΥΠΟΣ 263-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FIAT-ΤΥΠΟΣ 199-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FIAT-ΤΥΠΟΣ 270-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FIAT-ΤΥΠΟΣ 278-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FIAT-ΤΥΠΟΣ 250-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΣ M20N-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΣ D22N-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΣ 4-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΣ D401-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΣ F241-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΣ F242-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-NISSAN-ΤΥΠΟΣ TK02-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT TRUCKS-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT TRUCKS-ΤΥΠΟΣ MF-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-TOYOTA MOTOR EUROPE-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-TOYOTA MOTOR EUROPE-ΤΥΠΟΣ J15TΝ-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-TOYOTA MOTOR EUROPE-ΤΥΠΟΣ Ν2(EU-TMT)
ΦΟΡΤΗΓΟ-TOYOTA MOTOR EUROPE-ΤΥΠΟΣ Ν2(EU-TSAM)
ΦΟΡΤΗΓΟ-TOYOTA MOTOR EUROPE-ΤΥΠΟΣ H1N-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-TOYOTA MOTOR EUROPE-ΤΥΠΟΣ XP13N(a)-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΣ 2ΚΝ-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΣ 7J0-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΣ 2H-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΣ 6R-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΣ 2EKE2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΣ 2EΚZ-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLKSWAGEN-ΤΥΠΟΣ 2EKE1-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΣ FHA3C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΣ FEF3C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΣ FHF3C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΣ FMR3C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΣ 24A3C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΣ C40C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-VOLVO-ΤΥΠΟΣ CA0C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT SAS-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT SAS-ΤΥΠΟΣ MA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT SAS-ΤΥΠΟΣ ΜΒ-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT SAS-ΤΥΠΟΣ W-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT SAS-ΤΥΠΟΣ L-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT SAS-ΤΥΠΟΣ MC-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-RENAULT SAS-ΤΥΠΟΣ FW-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 628 21-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 629 01-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 632 03-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 632 05-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 629 02-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 628 03-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 628 02-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ 632 01-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-EVOBUS-ΤΥΠΟΣ GA-NF-M3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-TEMSA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-TEMSA-ΤΥΠΟΣ H-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-TEMSA-ΤΥΠΟΣ R-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-TEMSA-ΤΥΠΟΣ Ν-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MITSUBISHI-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MITSUBISHI-ΤΥΠΟΣ KA0T-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ANADOLOU ISUZU-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ANADOLOU ISUZU-ΤΥΠΟΣ S801-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ANADOLOU ISUZU-ΤΥΠΟΣ B901-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ANADOLOU ISUZU-ΤΥΠΟΣ Q-BUS31-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD WERKE-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ JR8-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ 2AW-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FNB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAE6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAA6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAF6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FNC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMA6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FND6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAG6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FED6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ PT2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FCC-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ZSP NIEWIADOW-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ZSP NIEWIADOW-ΤΥΠΟΣ Η1300
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-ZSP NIEWIADOW-ΤΥΠΟΣ Η3000
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΣ Α-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΣ 7-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΣ W-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΣ Υ(N1)-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΣ X-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΣ Υ(N2)-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PEUGEOT-ΤΥΠΟΣ C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-FIAT-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-FIAT-ΤΥΠΟΣ 250-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-MAN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ B.2007.46.004-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ Β.2007.46.006-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ B.2007.46.003-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ B.2007.46.009-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ Β.2007.46.007-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 639/4-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 639/5-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB35G -ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BA35G-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB35 (N1) -ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BA30-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BA50/4Χ4-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB35/4x4 -ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB50/4Χ4-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BA35-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB50 (N1) -ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB30-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 963-4-A-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BA35/4x4 -ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BA50-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB50 (N2) - ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BA50 (Ν2)-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 906BB35 (N2) -ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ X-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DAIMLER-ΤΥΠΟΣ 963-0-C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ MS-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ MU-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ MR-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ COMBO-C-VAN-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ A-H/VAN-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ S-D/VAN-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ F7-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ MT-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ Combo-D-VAN-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MAHINDRA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MAHINDRA-ΤΥΠΟΣ S5-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CITROEN-ΤΥΠΟΣ Y-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SCANIA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SCANIA-ΤΥΠΟΣ N322-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SCANIA-ΤΥΠΟΣ N332-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SCANIA-ΤΥΠΟΣ N321-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-LAND ROVER-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-LAND ROVER-ΤΥΠΟΣ LD-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DACIA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-DACIA-ΤΥΠΟΣ SD-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-OSV OPEL-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-OSV OPEL-ΤΥΠΟΣ COMBO-C-VAN-CNG-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-XIAMEN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-XIAMEN-ΤΥΠΟΣ XMQ6127-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PIAGGIO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PIAGGIO-ΤΥΠΟΣ S90-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PIAGGIO-ΤΥΠΟΣ S9E-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CSABA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CSABA-ΑΡΧΕΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CSABA-ΤΥΠΟΣ TV8
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VDL BOVA BV-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VDL BOVA BV-ΤΥΠΟΣ F2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ISUZU-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ISUZU-ΤΥΠΟΣ TFS-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ISUZU-ΤΥΠΟΣ TFR-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ISUZU-ΤΥΠΟΣ TF-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ISUZU-ΤΥΠΟΣ N2R-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ISUZU-ΤΥΠΟΣ ATFR-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ISUZU-ΤΥΠΟΣ ATFS-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CMS AUTO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CMS AUTO-ΤΥΠΟΣ 906 KA 50 M3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-CMS AUTO-ΤΥΠΟΣ 906 KA 50 M2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PJSC-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PJSC-ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-??63??-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-IVECO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ PS-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS50X/MA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SEAT-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SEAT-ΤΥΠΟΣ 6JN-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-SCANIA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-SCANIA-ΤΥΠΟΣ ΚΙΒ4Χ2 ΚΕΒ4Χ2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI FUSO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MITSUBISHI-ΤΥΠΟΣ FE4P10-01-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MITSUBISHI-ΤΥΠΟΣ FE4P10-02-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MITSUBISHI-ΤΥΠΟΣ FE4P10TF1N1-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MITSUBISHI-ΤΥΠΟΣ FE4P10TF1N2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SKODA AUTO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-SKODA AUTO-ΤΥΠΟΣ 5J-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS35CI2AA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS70CI2BA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS35CC2AA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS52CI2BA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS35SI2AA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS56CC2BA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IS35SC2AA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IG120E2BA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IG140E2CA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IG160E2CA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IG190EL2CA
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO-ΤΥΠΟΣ IG150EW2CA-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ADAM OPEL-ΤΥΠΟΣ MV-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ Jean CHEREAU S.A.S. - ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-Jean CHEREAU S.A.S-ΤΥΠΟΣ CSD3
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-IRIZAR-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IRIZAR-ΤΥΠΟΣ PBCD2-VLV-C40C-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ERDUMAN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ERDUMAN-ΤΥΠΟΣ 906.E16-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ERDUMAN-ΤΥΠΟΣ 906.Ε25-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-ERDUMAN-ΤΥΠΟΣ 906.ERD.02-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ HIGER-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-HIGER-ΤΥΠΟΣ Scania . Higer A-series-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-BREMACH-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-BREMACH-ΤΥΠΟΣ TGR2A-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-BREMACH-ΤΥΠΟΣ TGR1A-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD MOTOR-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD MOTOR-ΤΥΠΟΣ 2AB-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MAN-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ L.2007.46.003-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ L.2007.46.010-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-MAN-ΤΥΠΟΣ L.2007.46.001-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-SCHMITZ CARGOBULL GOTHA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-SCHMITZ CARGOBULL-ΤΥΠΟΣ SCB*S3T-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-SCHMITZ CARGOBULL-ΤΥΠΟΣ SCB*S3B-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-SCHMITZ CARGOBULL-ΤΥΠΟΣ SGF*S3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PARCISA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-PARCISA-ΤΥΠΟΣ CΑ-3Ε-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-BC-LDS BOBKIEWICZ-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-BC-LDS BOBKIEWICZ-ΤΥΠΟΣ NCx-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-PONGRATZ-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-PONGRATZ-ΤΥΠΟΣ LPA U-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-TEMA-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-TEMA-ΤΥΠΟΣ 23.62-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO MAGIRUS-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO MAGIRUS-ΤΥΠΟΣ MTGC4-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO MAGIRUS-ΤΥΠΟΣ MTGD2- ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-IVECO MAGIRUS-ΤΥΠΟΣ MTGE3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-SOLARIS-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-SOLARIS-ΤΥΠΟΣ URBINO 8.x-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-SORELPOL-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-SORELPOL-TΥΠΟΣ REMORQUE 4-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ-SORELPOL-TΥΠΟΣ REMORQUE 3-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ-FORD WERKE GmbH-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD WERKE-ΤΥΠΟΣ FBD-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εκπομπές CO2 Επιβατικών Οχημάτων
Εξαρτήματα LPG
Επίσημοι αντιπρόσωποι
Δηλώσεις συμμόρφωσης
Εξουσιοδοτημένοι Τεχνίτες (διπλό καύσιμο)
Εξουσιοδοτημένοι Τεχνίτες ADR
Εξαρτήματα CNG
Επίσημοι αντιπρόσωποι
Δηλώσεις Συμμόρφωσης
Εξουσιοδοτημένοι Τεχνίτες (διπλό καύσιμο)
Ημερομηνίες περιορισμού ταξινόμησης
Εγκρίσεις οχημάτων (2007/46ΕΚ)
Αποφάσεις τέλους σειράς ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων
Εκπομπές Euro5 Euro6 EuroV EuroVI
Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
Τέλη διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου (Δ-ΚΤΕΟ) από 1-6-2016
Πρόγραμμα κλήσης οχημάτων για ΚΤΕΟ Ν.Αττικής
Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων
Ι-ΚΤΕΟ
Εγκύκλιοι
Νομοθεσία
Νομοθεσία μέχρι το 2002
Νομοθεσία 2003
Νομοθεσία 2004
Νομοθεσία 2005
Νομοθεσία 2006
Νομοθεσία 2007
Νομοθεσία 2011
Δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΤΕΟ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια Λειτουργίας ΙΚΤΕΟ
Προσωπικό που στελεχώνει τα ΙΚΤΕΟ
Κατάλογος ΙΚΤΕΟ σε λειτουργία
Κατάλογος ΙΚΤΕΟ που έχουν λάβει Άδεια Ίδρυσης και Άδειες Επέκτασης
Στοιχεία λειτουργίας Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε όλη τη χώρα
Έλεγχος Μηχανογραφικού Συστήματος ΙΚΤΕΟ
Στοιχεία Κυκλοφορούντων Δικύκλων και Βαρέων Οχημάτων
Θέματα Οδικού Μεταφορέα
Νομοθεσία Οδικού Μεταφορέα
Ερωτηματολόγια
Μελέτες Περίπτωσης (CASE STUDIES)
Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων Εμπορευμάτων και Επιβατών- National Electronic Register
Ψηφιακός Ταχογράφος
Νομοθετικό Πλαίσιο
Πληροφοριακό Υλικό
Χρήσιμες Συνδέσεις
Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου
Κάρτα Οδηγού
Κάρτα Επιχείρησης
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη
Κάρτα Ελέγχου
Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Μεταφορών
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
Κανονιστικό Πλαίσιο
Στρατηγικά Κείμενα και Εκθέσεις
Στρατηγικά Κείμενα
Εκθέσεις
Δράσεις Υπουργείου
Συνέδρια - Ημερίδες
Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις
Ανακοινώσεις
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
Κανονιστικό Πλαίσιο
Διαρθρωτικά Προγράμματα
Χρηματοδοτικά εργαλεία
Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
GIFT
CROCODILE 2
I - HeERO
Ημερήσια Στοιχεία Νέων Ταξινομήσεων Οχημάτων
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας
Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Μονίμων Κατοίκων Δήμων Αχαρνών Διονύσου Κηφισιάς Ωρωπού και Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα
Γραφείο Τύπου
Δελτία Τύπου
Ομιλίες
Θέματα Πολιτικών και Δράσεων Υπουργείου
Προμήθειες - Διαγωνισμοί
Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων
Οδηγός του Πολίτη
Αυτοκίνητα
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατηγού αυτοκινήτου ή επιβατικής μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης.
Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή ρυμουλκούμενων λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους
Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας φθοράς ή κλοπής
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής κινητήρα
Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς
Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης
Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Αδεια ρυμούλκισης (μπαγκαζιέρα τρέϊλερ). Αδεια ρυμούλκισης τροχόσπιτου
Αλλαγή χρώματος φορτηγού αυτοκινήτου
Αδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου δημοσίας χρήσης (Λ.Δ.Χ.) και επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματος
Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημοσίας χρήσης
Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.) και φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (
Αδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλο
Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος λόγω μεταβίβασης
Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλ/μα σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων
Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα για γεωργικές κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές μελισσοκομικές κ.λ.π. ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα (επαγγελματικό)
Τηλέφωνα Δημοσίων ΚΤΕΟ
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ/μα επαγγελματικού ή αγροτικού για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (περιλαμβάνονται γεωργικές κτηνοτροφικές κ.λ
Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων
Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση υπεξαίρεσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων
Άδειες Οδηγών
Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)
Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)
Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)
ΕΛΠΑ - Αν ταξιδέψετε με αυτοκίνητο στο εξωτερικό
Ατομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση για ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Εξεταστέα Ύλη και Λοιπά χρήσιμα
Χορήγηση Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για την οδήγηση εκμισθωμένου ΕΙΧ κατά τον ν.4093_2012
Εκπαιδευτές - Σχολές Οδηγών
Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Ανανέωση δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενο από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα
Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων
Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής οχημάτων για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
Φορείς Εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου
Υπεραστικές συγκοινωνίες (Κ.Τ.Ε.Λ.)
Yπεραστικές λεωφορειακές γραμμές του Νομού Αττικής
Αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης
Σιδηροδρομικές μεταφορές
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)- Γενικά
Προαστιακός Σιδηρόδρομος
Αστική συγκοινωνία Επαρχιακών Πόλεων
Οδογράμματα
Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ
Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές
Χάρτα ΟΤΕ
Χάρτα ΕΛΤΑ
Γενικά - Xαρακτηριστικά της επιχείρησης
Aποζημιώσεις
Περιγραφή Tεχνικών Xαρακτηριστικών - Xρονικά Oρια Παρεχόμενων Yπηρεσιών
Tαχυδρομικό Tιμολόγιο
Eξυπηρέτηση Πελατών
Συμπεριφορά - Σεβασμός - Eυπρέπεια Προσωπικού
Σύσταση Γραφείου Πληροφορήσης
Eπιτροπή Eπίλυσης Διαφορών
Aπλούστευση Διοικητικών Διαδικασιών
Διευκόλυνση Aτόμων με Eιδικές Aνάγκες
Διαρκής Eκσυχρονισμός
Eνημέρωση Eπιτροπής Προστασίας Kαταναλωτών
Συντήρηση Ταχυδρομικού Δικτύου
Εναρξη ισχύος ΧΥΚ
Χάρτα ΟΣΕ
Για ποιον ισχύει η Χάρτα ΟΣΕ
Επιβατικές Μεταφορές
Ευθύνη του ΟΣΕ για Επιβατικές Μεταφορές
Εμπορευματικές Μεταφορές
Ευθύνη του ΟΣΕ για Μεταφερόμενα Εμπορεύματα
Απόψεις-Διαμαρτυρίες Καταναλωτών Επίλυση Διαφορών
Πρόσβαση καταναλωτών στις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Προοπτικές εκσυγχρονισμού του Δικτύου
Χάρτα ΟΣΕ ( pdf )
Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών Λεωφορείων- Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου-Μετρό και Τραμ
Προστασία Πολιτών-Καταναλωτών
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ)
Δικαιώματα πολιτών στο υπουργείο και υπηρεσίες μεταφορών των Ν.Α.
Προστασία πολιτών - καταναλωτών
Τοπική Αρμοδιότητα Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομού Αττικής
Έντυπα για τις Διαδικασίες του Οδηγού του Πολίτη
Επίλογος
Έκδοση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών
Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών με Ε.Δ.Χ. οχήματα
Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό
Για το προσωπικό του ΥΜΕ
Σεμινάρια του ΙΝ.ΕΠ
Όροι Χρήσης
RAPEX - Μη ασφαλή προϊόντα
Υποδομές
Θέσεις εργασίας σε Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισμούς
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ημερίδες - Εκδηλώσεις
Στατιστικός Επικεφαλής
Κανονιστικό Πλαίσιο
Κατάλογος/Ημερολόγιο
Πολιτική Ποιότητας-Πολιτική Στατιστικού Απορρήτου
Δελτίο χρήστη
Αναρτήσεις Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
οδηγός του πολίτη
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
Υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση πληγέντων από τις πυρκαγιές
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων
Η Ευρώπη σου
Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Μονίμων Κατοίκων Δήμων Αχαρνών Διονύσου Κηφισιάς Ωρωπού
Καθημερινότητα
Ανοιχτά δεδομένα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
BREXIT