06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
image

Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων


Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το Τεχνικό έλεγχο του οχήματος που σας ενδιαφέρει , όπως:
  >   Αρμόδια Υπηρεσία
  >   Γενικά
  >   Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου
  >   Διαδικασία
  >   Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)
  >   Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις:
  >   Κόστος Ελέγχου  (Από Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 ισχύουν Νέα Τέλη για τα Δημόσια ΚΤΕΟ λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.) 
  >   Κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος που πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας
  >   Δικαιολογητικά
  >   Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο
  >  Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων Ν. Αττικής για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ
 >  Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής
 >  Πρόσκληση οχημάτων της ΠΕ Νήσων Αττικής
  >   Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν


Πρόγραμμα κλήσης οχημάτων για ΚΤΕΟ Ν.Αττικής

Πρόγραμμα κλήσης οχημάτων για ΚΤΕΟ Ν.Αττικής
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα κλήσης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο στο Ν. Αττικής.


Τέλη διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου (Δ-ΚΤΕΟ) από 1-6-2016

Τέλη διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου (Δ-ΚΤΕΟ) από 1-6-2016
Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνεται ότι από την 1-6-2016 αναπροσαρμόζονται τα τέλη διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, που καθιερώθηκαν με την αριθμ. 8913/1089/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 501Β’), λόγω αύξησης του ΦΠΑ


Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων

Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων
Εντός του Μαΐου 2009 δημοσιεύθηκαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου του τεχνικού ελέγχου των δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών.image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας

οδηγός του πολίτη
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών - ΕΣΜ (ITS)
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Ανοιχτά δεδομένα