13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα English Transport Sector Public Relations Department
ATH.ENA CARD
image

Transport Sector Public Relations Department


The Transport Sector’s Public Relations Department is responsible for:

Providing information to the relevant services of the Ministry and public legal entities under its supervision on issues, which fall within their remit and concern Greece’s relations with the European Union and the other international organizations in the field of transport, as well as the coordination of necessary actions for monitoring, handling and defining the country’s position on transport issues, in cooperation with the competent departments in each case.

Following, handling and participating in meetings abroad on transport issues in the context of the European Union, the European Conference of Transport Ministers, the United Nations Economic Commission for Europe, the Black Sea Economic Cooperation Organization and other international events in the field of transport, such as Pan-European Conferences, the G 24 (Christophersen Group), Inter-Balkan and bilateral meetings, etc. in cooperation wit the relevant services of the Ministry and public sector legal entities under its supervision.

Preparing ministerial sessions and individual meetings of all the abovementioned organizations and forums and participation in same, by compiling the necessary files on all current transport issues.

Drafting information notes, as well as periodical information sheets on Greece’s international cooperation with other countries in the field of transport.

Cooperating and coordinating at inter-ministerial level all transport issues for which other ministries are jointly responsible, participation at inter-ministerial meetings, etc.

Handling and monitoring the funding of Trans-European Transport Networks, Trans-European Transport Areas (PETRA), as well as those of the Black Sea Economic Cooperation.

Supervising the harmonization of Greek legislation with Community law in the field of transport by relevant services and keeping a complete file with all EU Directives and Regulations.

Organizing meetings and events related to the above activities.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας