07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα English The role of the National Telecommunications and Posts Commission (EETT)
ATH.ENA CARD
image

The role of the National Telecommunications and Posts Commission (EETT)


The role of the National Telecommunications and Posts Commission (EETT)

General Information
The National Telecommunications and Posts Commission (EETT) is an Independent Administrative Authority responsible for the regulation and supervision of telecommunications and postal services. The National Telecommunications Commission was established in 1992 by the government in order to supervise the deregulation of the telecommunications market. In 1998, EET was also entrusted with the supervision and regulation of the postal services market and its name was thus changed to National Telecommunications and Posts Commission.

Law 2867, which was adopted in December 2000, enhanced the role of EETT, which was given regulatory authority regarding issues on which it simply issued opinions under the previous system. It is an authority that enjoys administrative and financial autonomy.

The object of EETT is to supervise and regulate the telecommunications and postal services market with the view to providing a range of choice and high quality services at affordable prices.

1.Consumer Service Sector
In the context of its regulatory mission, EETT ensures that the telecommunications market is operating smoothly and maintenance of the telecommunications legislation, with the primary aim of protecting the rights and interests of consumers.

EETT will therefore intervene for the resolution of disputes arising between consumers and telecom operators. Receiving the relevant requests and complaints, which it investigates mediating whenever necessary aiming for an effective resolution. In the case of complaints from telecommunications providers regarding possible infringement of competition rules, EETT will hold hearings and in some cases impose fines.

With the view to achieving more efficient management and better satisfaction of consumer requests/complaints, EETT created in November 2002 a Consumer Service Sector.

This involved, inter alia, the establishment of a Communication Line (number 801 11000 80), which consumers may call with their questions or complaints, while for that same purpose via email (katanalotes@eett.gr).

1.1Consumer Information

Consumers can now enjoy the benefits of liberalization and variety of choice. Leading role in the telecommunications market and learn how to make the best choice, in accordance with their personal needs. This is possible, however, only if they are fully aware of their rights and well informed about available opportunities.

EETT makes sure that consumers are constantly informed so that they can make the most suitable choice. Full information on the telecommunications market and the new environment in the postal services market have had a positive effect consumers. Such information is mainly provided through the publication and distribution of print material, the organization of informational  leaflets, the promotion of EETT’s activities through the media, through the publication of information at EETT’s website and in response to individual consumer requests.

EETT has also published the following information material with the view to providing information to the public of interest:
• Our rights: a new era in telecommunications
• Now consumers can choose
• Before speaking on the phone… listen to what we have to tell you
• Universal postal service… Speed delivery… Let’s get information

Information can also be obtained from EETT’s web site, an important communication…….with consumers, as well as the telecommunications and posts market (http://www.eett.gr).
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας