22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα English Vehicle Technical Control
ATH.ENA CARD
image

Vehicle Technical Control


Vehicle Technical Control

Competent Department
General information
Frequency of technical control
Procedure
Time needed for the issuing of a Technical Control Card (TCC)
Validity of Technical Control Card (TCC) without deficiencies or with minor deficiencies.
Cost of Control
Main characteristics of the vehicle that must be compatible with those listed on the car licence
Documents required
Public Vehicle Technical Control Centers (VTCC) Directory 


Competent Department
The technical control of the different vehicle categories in Greece is performed by public and private VTCCs (Vehicle Technical Control Centers).
Public VTCCs perform technical control on all vehicle categories subject to such control.
Private VTCCs do not perform technical control on public passenger cars and trucks above 3.5 tons and buses.
Telephone Directory of Public VTCCs in TABLE 3.

General Information
1.Vehicles are brought in for control according to the call program of the relevant VTCC Department or Directorate for the Attica Region or in accordance with the date of issue of the first car licence in the case of new vehicles or in accordance with the next control date mentioned on the TCC.
2.The vehicle must be brought to the VTTC by its lawful owner or by a third authorized or non-authorized person.
3.The car owner must have located, before the control, the place where the chassis and engine number are marked on the vehicle. These numbers must be the same as those indicated on the car licence. If this is not the case, the owner must contact the relevant Regional Government Transport and Communications Department, before the VTCC control, in order to settle the matter. As regards, in particular, the engine number, replacement of the engine by another of the same type, is not considered as a change of engine. In that case, the engine type remains the same and it is only its production series number that will be different.
4.When the vehicle is brought to the VTCC, the interior and exterior must be clean, especially at the places where the chassis and engine numbers are marked.
5.If any of the allowed changes under provisions in force have been made to the vehicle’s main characteristics (cf. TABLE 2), its owner must legalize these through appropriate action at the relevant Regional Government Transport and Communications Department before the VTCC’s technical control.
6.If serious deficiencies are identified during control, the vehicle must be brought again to the VTCC within 20 days to be controlled again, once all the deficiencies, which were identified, are corrected by its owner.
7.In the event that dangerous deficiencies are identified during control, the vehicle’s licence and plates will be removed and the vehicle may be taken to a garage for repairs or to a parking area. The owner must, under his/her own responsibility, take the vehicle for repairs in a manner that is safe for road traffic. The vehicle will be brought again for control after undergoing repairs and once it has been established that it is suitable for driving and its licence and plates will be returned.
8.At the end of technical control and once the vehicle’s conformity has been established, the self-adhesive Special Technical Control Mark will be stuck on the vehicle’s posterior registration plate and its owner issued with:
a TTC (Technical Control Card) and
an ECC (Exhaust Control Card), if the vehicle’s owner does not have such a card.

Frequency of technical control
1.The first control for new public passenger cars and trucks (gross weight up to 3.5 tons) will be conducted within four (4) years (with a  1- week margin) following the issuing of the first licence, with the exception of the Attica region where this control will take place according to a Call Program announced by the Road Safety and Environment Directorate of the Ministry of Transport and Communications. The next controls on these vehicles will be performed every two years (with a margin of three (3) weeks before or one (1) week after the date indicated on the Technical Control Card) with the exception of the Attica Region where controls will take place every three (3) years (with a margin of three (3) weeks before or one (1) week after the date indicated on the Technical Control Card).
2.The first control for new public passenger cars, buses, ambulance cars and trucks (gross weight higher than 3.5 tons) will be performed within one (1) year (with a 1- week margin) following the issuing of the first licence. The next controls for the above vehicles will take place each year with a margin of three (3) weeks before or one (1) week after the date indicated on the TCC).

Procedure
1.Periodical technical control is compulsory for the vehicles, which have obtained a licence from a region where a VTCC operates.
2.All vehicles driving without a Technical Control Card are subject to severe penalties.
3.Up to twenty days before the scheduled period for the control of their vehicle, citizens must call the VTCC (number 1525 for Public VTCCs in the Attica and Thessaloniki regions) to make an appointment.
4.On the appointed day and time they will bring their vehicle to the VTCC together with the required documents for control (cf. TABLE 1).
5.Only for Public VTCCs in the Attica Region and for all vehicle categories carrying a Technical Control Card, the next control will be performed without previous appointment at the same Public VTCC in the following two cases:
When the deadline has not been exceeded, i.e. for the period of three (3) weeks before and one (1) week after the date indicated on the TCC.
When the deadline has been exceeded by up to fifteen (15) calendar days.

However, when the deadline has been exceeded by more than fifteen (15) calendar days, an appointment will have to be made first by calling 1525.

Time required for issuing a Technical Control Card (TCC).

On the same day

Validity of Technical Control Card (TCC) without deficiencies or with minor deficiencies.

1.One (1) year for buses, public passenger cars, ambulance cars and trucks (above 3.5 tons gross weight)
2.Two (2) years for private cars and trucks (up to 3.5 tons gross weight) (With the exception of the Attica Region where TCCs are valid for three (3) years for private cars and trucks (up to 3.5 tons gross weight).

Cost of Control

Cost of Control at Public VTCCs
First control within deadline

For passenger cars => 36 euros
For trucks up to 3,500 kg gross weight => 52 euros
For trucks from 3,501 kg to 10,000 kg gross weight => 47 euros
For trucks of more than 10,000 kg gross weight => 70,5 euros
For buses => 88 euros

Overdue first control
If the vehicle is brought in after the deadline for the first technical control, a higher rate than that applying to each vehicle category will be charged.

More specifically:
a.If control is overdue by up to 15 (fifteen) calendar days, the special rate will be increased by fifty per cent (50%) as follows for each vehicle category:

For passenger cars => 54 euros
For trucks up to 3,500 kg gross weight => 78 euros
For trucks from 3,501 kg to 10,000 kg gross weight => 70,5
For trucks of more than 10,000 kg gross weight => 105,5 euros
For buses => 88 euros

b.If control is overdue by more than 15 (fifteen) calendar days, the special rate will be increased by hundred per cent (100%) as follows for each vehicle category:

For passenger cars => 72 euros
For trucks up to 3,500 kg gross weight => 104 euros
For trucks from 3,501 kg to 10,000 kg gross weight => 94 euros
For trucks of more than 10,000 kg gross weight => 141 euros
For buses => 117,5euros

Repeat control within deadline:
If the vehicle needs to be controlled again with the view to establishing whether deficiencies, breakdowns or faults observed during the previous control of the vehicle have been corrected, a special rate equal to ¼ of the corresponding amount for the first control will be charged.

The corresponding special rates in that case will be:

For passenger cars => 9 euros
For trucks up to 3,500 kg gross weight => 13 euros
For trucks from 3,501 kg to 10,000 kg gross weight => 11,5 euros
For trucks of more than 10,000 kg gross weight => 17,5 euros
For buses => 14,5euros

Overdue repeat control:
Anyone bringing a vehicle for repeat control to the competent service after thirty (30) days and up to sixty (60) days will be charged one second (1/2) of the initial special rate as determined for each vehicle category:

The corresponding rates in this case are:
For passenger cars => 18 euros
For trucks up to 3,500 kg gross weight => 26 euros
For trucks from 3,501 kg to 10,000 kg gross weight => 23,5 euros
For trucks of more than 10,000 kg gross weight => 35 euros
For buses => 29,5 euros

Anyone bringing to a Public VTCC a vehicle for repeat control sixty (60) days after the date of the first control during which serious deficiencies were detected, irrespective of whether an intermediate control was conducted or not, will be charged with the corresponding special rate for regular full control, as determined for each vehicle category.

Cost of control at Private VTCCs

First and repeat control within deadline:
The cost of first or repeat control within deadline is fixed by the private VTCCs. The price list for services provided shall be posted in a visible spot at the VTCC’s premises.

Overdue first and repeat control:
When an overdue first or repeat control is performed by a private VTCC, in addition to the cost fixed by it for the service, an additional special rate equal to the additional amount paid for each vehicle category and type of control at Public VTCCs will also be charged. Specifically:

First control overdue by up to fifteen (15) calendar days:
The payable additional special rate, which represents a public budget revenue will be:
For passenger cars => 18 euros
For trucks of up to 3,500 kg gross weight => 26 euros

First control overdue by more than fifteen(15) calendar days:
The payable additional special rate, which is public budget revenue, will be:
For passenger cars => 36 euros
For trucks of up to 3,500 kg gross weight => 52 euros

Overdue repeat control:
The payable additional special rate, which is public budget revenue, will be:
For passenger cars => 9 euros
For trucks of up to 3,500 kg gross weight => 13 euros

Anyone bringing to a private VTCC a vehicle for repeat control sixty (60) days after the date of the first control during which serious deficiencies were detected, irrespective of whether an intermediate control was conducted or not, will be charged with the corresponding special rate for regular full control, as determined for each vehicle category by the private VTCC.

Main vehicle characteristics, which must agree with those indicated on the vehicle licence.

 


TABLE 2

MAIN VEHICLE CHARACTERISTICS THAT MUST AGREE WITH THOSE INDICATED ON THE LICENCE

Private cars

Trucks<= 3.5 T

Private Trucks

> 3.5 T

Public passenger cars & buses

Private buses


Chassis no

Chassis no

Cabin dimensions

Chassis no

Chassis no

Engine no

Colour

Engine no

Colour,

Tyres

No of seats

Engine no

Colour,

Tyres

No of seats

Engine no

Colour,

Tyres,

No of seats


Documents


TABLE 1

DOCUMENTS THAT MUST ACCOMPANY THE VEHICLE

DURING VTCC CONTROL


REQUIRED DOCUMENTS

VEHICLE CATEGORIES
PC

PPC

PT

<= 3.5T

PT

> 3.5T

PPC

<=3.5T

PPC

> 3.5T

PB

PPB

USED WITHOUT PLATES

Vehicle licence

#

#

#

#

#

#

#

#

Customs certificate or Registration certificate or foreign licence or ODDY certificate


AS APPROPRIATE

Identity card

#

#

#

#

#

#

#

#

#

TCC from previous control if any

#

#

#

#

#

#

#

#

Exhaust control certificate for all vehicles except private petrol engine vehicles from EU countries

PDPF certificate


##

#


#


Speed reduction attestation
#

Truck

>12T


#

Truck

>12T

#

Bus >10T

#

Bus >10T


Exhaust control card

#

#

#

#

#

#

#

#
 

TABLE 3

TELEPHONE DIRECTORY OF PUBLIC VTCCs

Agrinio

26410 24901, 22702,  ( FAX 28864 )
Alexandroupolis 25510
33272, ( FAX 33127)

 

Anavysos

22910
38437, 38438, 37155, ( FAX 38249 )

 

Argolida

27520
27778, 27520 ( FAX 21316 )

 

Arcadia

2710
561260, 561334, ( FAX 561422 )

Arta

26810
79727, 79965, ( FAX 79500 )
Achaia
2610 
432430, 432431, ( FAX 432613 )

Boeotia

22680 
23333, 23323, 23339

Grevena

24620 
22943, 22963, ( FAX 22960 )
Drama
25210 
55568, ( FAX 55566 )

Dodecanes Rhodos

22410
65385, ( FAX 69544 )
Hellenikon 210
9936755, 6, 7, 8,  9969440, ( FAX 9969441 )
Euboea
22210 
43973, 43869, ( FAX 43743 )
Evrytania
22370 
80268, 7, 8
Zakynthos
26950 
43677, 42850, ( FAX 45668 )
Elia
26210
29911, 2
Imathia
23310 
42420, 1
Herakelion
2810 
380352,3, 4, 5 ( FAX 380257 )
Thesprotia
26650 
92086, 92328
Thessaloniki A
2310
763339, 755239, 751881, 789380 ( FAX 751887)
Thessaloniki B
2310
752387, 752313 ( FAX 752540 )
Ioannina
26510 
92586, 7
 Kavala
2510 
622050, 622052, 622054,5,6 ( FAX 326678 )
Karditsa
24430 
24300, 24302, ( FAX 24301 )
Kastoria
24670
72140, ( FAX 72139 )
Kerkyra
26610
52000, 1, 2
Kefalonia
26710
94266  ( FAX 94267 )
Kilkis
23410
22000, ( FAX 22010 )
Korinthia
27410
89085, 6, 7
Kozani
24610
FAX 36262
Laconia
27350 
71055, ( FAX 71155 )
Larisa
2410
851152, 3, 4, 851700 ( FAX 851151 )
Lasithi
28420
94551, 94662
Lesbos
22510
47777 ( FAX 45555 )
Lefkada
26450
21744 ( FAX 21745 )
Magnesia
24210
95393, 4,  78061, ( FAX 95395 )
Mandra 210
5549773, 4, 5, 6, ( FAX 5549542 )
Megara
22960
83127, 83128
Mesolonghi
26310
51646, 7, 8 ( FAX 51109)
Messenia
27220
24951, ( FAX 24952 )
Xanthi
25410
71222, 3, ( FAX 71221 )
Orestiada
25520
93040, ( FAX 93050 )
Pella
23810
61359, ( FAX 61177 )
Pieria
23510
41777, 42363, 42326 ( FAX 41180 )
Preveza
26820
28028, ( FAX 24964 )
Rethymno
28310
41142, 3 ( FAX 41144 )
Rodopi
25310
23455,  (  FAX 24912 )
Serres
23210
38000, 1, ( FAX 97913 )
Trikala
24310
35851,  2,  3 ( FAX 79319 )
Fthiotida
22310
81032, 3, 4, ( FAX 81405 )
Florina
23850
46089, ( FAX 46056 )
Fokida
22650
79110 (  FAX 79065 )
Halkidiki
23710
23402, 23357
Chania
28420
24001, 2, ( FAX 23666 )
Chios
22710
44243, ( FAX 44244 )
Holargos
210
6540201, 2, 3 ( FAX 6532038 )

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων