06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών
image

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών


Έχοντας ως αντικείμενο τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό των Μεταφορών, το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών μεριμνά, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση των Προϊσταμένων των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων και κατ’ εφαρμογή των γενικότερων πολιτικών του Υπουργείου, για την κατάρτιση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου στον τομέα των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας, καθώς και για το συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης των μεταφορών (Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες), σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου και, όπου απαιτείται, με τους εποπτευόμενους φορείς.

 

Σχετικά Κείμενα:

ΤΙΤΛΟΣ

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας