22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Εναερίων Μεταφορών - Αξιοποίησης Αεροδρομίων
ATH.ENA CARD
image

Τμήμα Εναερίων Μεταφορών - Αξιοποίησης Αεροδρομίων


Με την ψήφιση του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α), επιτρέπεται η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (Υδατοδρομίων) ως τόπος από/προσθαλάσσωσης υδροπλάνων με σκοπό τη μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, την εξυπηρέτηση πτήσεων της Γενικής Αεροπορίας, πτήσεων αεροπορικών εργασιών και την παροχή πτητικής εκπαίδευσης.

Στα άρθρα 32-57 του ανωτέρω νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδείας λειτουργίας καθώς και οι όροι για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Υδατοδρομίου. 
 
Νομοθεσία – Εγκύκλιοι
Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-4-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», κεφάλαιο Ε’ «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών» (άρθρα 32 έως 57).
Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17-12-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 58 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4146/2013»

Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164Α/21-8-1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ν.1815/1988 (ΦΕΚ 250A/11-11-1988) «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΥΑ Οικ.6124/22 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 88/20-02-2014) «Επιτροπή Υδατοδρομίων»

ΚΥΑ Οικ.68664/168 ( ΦΕΚ 50Β/15-01-2014) «Τιμολόγηση Υπηρεσιών Υδατοδρομίων»

ΚΥΑ Οικ.6157/24 ( ΦΕΚ 655Β/17-03-2014) «Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου»

Εγκύκλιος Υπουργείου Ναυτιλίας 8112.6/03/14 (05-02-2014 ΑΔΑ ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η)«Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων»

Τροποποίηση Εγκυκλίου (19-02-2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων».  


 

Διαδικασία Αδειοδότησης
 
Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά στα άρθρα 38 &39 του ν.4146/2013 και συνοπτικά περιλαμβάνει 
 
 •  Αίτηση συνοδευόμενη με τεχνικό φάκελο στο τμήμα Εναερίων Μεταφορών –Αξιοποίησης Αεροδρομίων της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών, η οποία κατατίθεται στο γραφείο γενικού πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου).  
  Έχει προηγηθεί η κατάθεση «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» ή αίτηση τροποποίησης υπάρχουσας «Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» που περιλαμβάνει το υδατοδρόμιο καθώς και η παραχώρηση χώρου εντός ή εκτός λιμένος για τη δημιουργία υδατοδρομίου από την αρμόδια αρχή).
   
 •  Έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας του τεχνικού φακέλου και διαβίβαση του στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τις απόψεις τους και τις πιθανές υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις.
   
 • Έκδοση γνωμοδοτήσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την αποδοχή του τεχνικού φακέλου συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων διαγραμμάτων, χαρτών και εγχειριδίων.
   
 • Αίτηση για επιθεώρηση του υδατοδρομίου από την Επιτροπή Υδατοδρομίων μετά την έγκριση του τεχνικού φακέλου και την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού.
   
 • Εισήγηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Άδειας λειτουργίας Υδατοδρομίου) ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη που λαμβάνεται από το πόρισμα της επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων.

 


                                            Διάγραμμα ροής διαδικασίας Αδειοδότησης Υδατοδρομίου 

Αδειοδοτημένα Υδατοδρόμια
 
1)   Υδατοδρόμιο λιμένα Κέρκυρας:
 
 
Ανακοινώσεις – Διοικητικές Πράξεις Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών
 
(θα συμπληρώνεται η ενότητα αυτή με έγγραφα που θα αποστέλλει η Διεύθυνσή μας για τα οποία θα κρίνεται σκόπιμη η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)


 

 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων