22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών


Το Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών είναι αρμόδιο για:

α) τα θέματα που αφορούν στην πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών (εθνικών ή διεθνών μεταφορών) σε εφαρμογή της Οδηγίας αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

Περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
 
β) τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση των εθνικών τακτικών υπεραστικών συγκοινωνιών, εντός δηλαδή της επικράτειας, με λεωφορεία Δ.Χ. των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ ή μεμονωμένων αυτοκινητιστών αγόνων γραμμών νήσων, όπου δεν υφίσταται ΚΤΕΛ
 
γ) τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση των έκτακτων εθνικών οδικών μεταφορών

δ) τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση των διεθνών οδικών  επιβατικών μεταφορών (τακτικών και έκτακτων)

Οι λεωφορειακές γραμμές με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. εξυπηρετούνται και από ελληνικές επιχειρήσεις (Γραφεία Γενικού Τουρισμού, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κοινοπραξίες τους) και από αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη χώρα προορισμού.

Επίσης λειτουργούν τακτικές λεωφορειακές γραμμές με προορισμούς σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι γραμμές αυτές εξυπηρετούνται από ελληνικές (Γραφεία Γενικού Τουρισμού) και αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Οι έκτακτες (τουριστικές) διεθνείς μεταφορές διενεργούνται με βάση έγγραφα που χορηγούν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της επικράτειας. 

 

 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων