Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Galileo-Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης
ATH.ENA CARD
image

Galileo-Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης


 3η έκδοση της Έκθεσης Αγοράς για τα προγράμματα του Παγκοσμίου Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS), GALILEO και EGNOS.

Σχέδιο μετάβασης από το Πρόγραμμα Εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων GNSS (EGEP) στο Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που εκπονήθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).
Στο εν λόγω σχέδιο καταγράφονται συνοπτικά οι δραστηριότητες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2014, με σκοπό την ομαλή μετάβαση από το EGEP στο "Ορίζοντας 2020" που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2015.

"European GNSS Evolution Programme (EGEP)- Horizon 2020 Transition plan"  developed by the Commission in close coordination with ESA. The Transition plan outlines the activities that need to be completed in 2014 in order to achieve a smooth transition between EGEP and Horizon 2020 in 2015 . 


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentGNSS Market Report
pdf documentTransition Plan 2014 EGEP Horizon 2020
pdf documentΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1285/2013
pdf documentREGULATION (EU) 1285/2013
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας