13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Θέσεις εργασίας σε Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισμούς
ATH.ENA CARD
image

Θέσεις εργασίας σε Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισμούς


19/02/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως τριών (3) θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
09/02/2016
Θέση εργασίας Προϊσταμένου Λογιστηρίου (Head, Accounts Division) στην ITU
09/02/2016
Θέση εργασίας Προϊσταμένου Πληροφοριακών Συστημάτων (Head, IT Applications & Operations) στην ITU
01/02/2016
Θέσης εργασίας για Σύμβουλο (Senior Adviser) στα Κεντρικά Γραφεία της ITU στη Γενεύη
01/02/2016
Θέση εργασίας: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Engineer) στην ITU
01/02/2016
Θέση εργασίας Υπαλλήλου Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Officer) στην ITU
15/01/2016
Θέση εργασίας: Προϊσταμένου Δ/νσης Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών
15/01/2016
Θέση εργασίας: Προϊσταμένου Περιοχικού Γραφείου (Μόσχα) της ITU
15/01/2016
Θέση εργασίας: Administrative Assistant Logistician in the Resources and Support Unit (FGIII)
14/01/2016
Θέση εργασίας: Legal Assistant in the Corporate Management and Evaluation Unit (FGIII)
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας