07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


08/06/2007
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικών χρήσεων (servers)
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού,  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικών χρήσεων (servers).
09/05/2007
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής , που θα διατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία , για τη λειτουργία της νέας εφαρμογής του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.)».
03/05/2007
Ανοικτός Διαγωνισμός (Επαύξηση της ισχύος του Υ/Σ Μέσης Τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού)
Ανοιχτός   διαγωνισμός   σε   ευρώ για    την   εκτέλεση  του  έργου : « επαύξηση  της  ισχύος  του  υ/ς  μέσης  τάσης  του  KTEO  ελληνικού  και  ηλεκτροδότηση  της  νέας  αίθουσας  του  κτηρίου  του  εργαστηρίου  ανάλυσης   καυσαερίων »
21/02/2007
Προμήθεια ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
    Διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μεσαίου   τύπου,  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των  Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
21/02/2007
Ματαίωση προηγούμενου και επανάληψη με τροποποιημένους όρους διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού
Ματαίωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού (18053/4081/15-11-2006 απόφαση) για την προμήθεια λογισμικού και επανάληψή του με τροποποίηση  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών  της αρχικής προκήρυξης (περισσότερα)
02/02/2007
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών
Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
16/01/2007
Προσδιορισμός και εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη  προσφορά  , για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής - Κατάρτιση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, προβολής και πληροφόρησης του έργου του  Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
04/01/2007
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων Αδειών Οδήγησης
    Προκηρύσσουμε ανοιχτό  διαγωνισμό, σε  ευρώ, με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή, για  την  προμήθεια  και  εκτύπωση   ενός  εκατομμυρίου  εκατόν  πενήντα  χιλιάδων  ( 1.150.000 )  Αδειών  Οδήγησης(περισσότερα...)
03/01/2007
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων εντύπων
    Προκηρύσσουμε ανοιχτό  διαγωνισμό, σε  ευρώ, με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή, για  την  προμήθεια  και  εκτύπωση   των  εντύπων  που  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  της  απόφασης  αυτής (περισσότερα...)
02/01/2007
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη  προσφορά  , για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013».
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας