07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


25/08/2008
Επαύξηση της προϋπολογισθείσας πίστωσης και μετάθεση της ημερομηνίας του έργου «Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΜΕ για ένα έτος» (Διακήρυξη 1/2008)
Επαύξηση της προϋπολογισθείσας πίστωσης του ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:« Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» ( διακήρυξη 1/2008) και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας αυτού.
13/08/2008
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 2/2008 Προκήρυξης με θέμα «Προμήθεια – Εκτύπωση διαφόρων εντύπων»
Για το διαγωνισμό της με αριθμ. 2/2008 Προκήρυξης με θέμα : «Προμήθεια – Εκτύπωση διαφόρων εντύπων», δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις επί των όρων της Προκήρυξης.
04/08/2008
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
04/08/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Δημοσίων ΚΤΕΟ, Κινητών Μονάδων Ελέγχου Καυσαερίων και Εργαστηρίου Ανάλυσης Καυσαερίων
Ανοιχτός διαγωνισμός, σε ευρώ,  για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Δημοσίων  ΚΤΕΟ, Κινητών Μονάδων Ελέγχου Καυσαερίων και Εργαστηρίου Ανάλυσης Καυσαερίων.
11/07/2008
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 3/2008 Προκήρυξης
Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αριθμ. 3/2008 Προκήρυξης με θέμα : «Προσδιορισμός και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής - κατάρτιση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, προβολής και πληροφόρησης του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
26/06/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΜΕ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
Επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
26/06/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια - εκτύπωση εντύπων
Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια - εκτύπωση διαφόρων εντύπων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
30/05/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Προσδιορισμός και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής - Κατάρτιση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, προβολής και πληροφόρησης του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών»
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής - Κατάρτιση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, προβολής και πληροφόρησης του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
21/06/2007
Ανοικτός διαγωνισμός για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΥΜΕ
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ,  με κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή,  για  την  επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου :  « Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για  χρονικό  διάστημα  ενός (1) έτους ».   
12/06/2007
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 5/07 Προκήρυξης
Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αριθμ. 5/07 Προκήρυξης με θέμα : «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής , που θα διατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία , για τη λειτουργία της νέας εφαρμογής του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.)».
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας